Watykan: Benedykt XVI odprawił Mszę św. Zmartwychwstania Pańskiego

Benedykt XVI przewodniczył 23 marca na Placu św. Piotra w Watykanie Mszy św. Zmartwychwstania Pańskiego. Na zakończenie wygłosił orędzie wielkanocne i udzielił wszystkim błogosławieństwa apostolskiego Urbi et Orbi (Miastu i Światu). Następnie odmówił z wiernymi modlitwę Regina Caeli, która – zgodnie z wielowiekowym zwyczajem - aż do uroczystości Zesłania Ducha Świętego (w tym roku – 11 maja) będzie odmawiana zamiast Anioła Pańskiego. Na placu zgromadziło się kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów z Rzymu, Włoch i całego świata. W Rzymie jest chłodno i pada deszcz.

Liturgia rozpoczęła się od odsłonięcia z lewej strony ołtarza dużej stylizowanej ikony przedstawiającej Chrystusa Panującego (Pantokratora). Stopnie prowadzące do ołtarza i najbliższe jego otoczenie zostały ozdobione kwiatami, przywiezionymi, zgodnie z wieloletnią tradycją, z Holandii. Pierwszy fragment biblijny – z Dziejów Apostolskich – został odczytany w języku hiszpańskim, psalm responsoryjny diakon odśpiewał po łacinie. Fragment Listu św. Pawła do Koryntian odczytała kobieta po angielsku. Ewangelię diakon odśpiewał po włosku.

Po Mszy św. Ojciec Święty udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi, poprzedzonego orędziem wielkanocnym, w którym podjął zagadnienie zmartwychwstania Chrystusa i znaczenie tego faktu dla współczesnej ludzkości. Wyraził solidarność z ofiarami wojen i prześladowań w różnych rejonach świata, wzywając do szukania pokojowych rozwiązań istniejących konfliktów.

„Podczas uroczystej wigilii paschalnej ciemności prawdziwie stają się światłem, noc ustępuje przed dniem, który nie zna zachodu. Śmierć i zmartwychwstanie wcielonego Słowa Bożego jest dziełem niezrównanej miłości, jest zwycięstwem Miłości, która wyzwoliła nas z niewoli grzechu i śmierci. Odmieniła bieg historii, nadając ludzkiemu życiu niezbywalny i odnowiony sens oraz wartość” – powiedział papież. Przypomniał, że "przez swą odkupieńczą ofiarę Jezus z Nazaretu uczynił nas przybranymi dziećmi Boga tak, iż teraz my również możemy włączyć się w tajemniczy dialog między Nim a Ojcem”.

„Zaskakujące zmartwychwstanie Jezusa w istocie jest wydarzeniem miłości: miłości Ojca, który oddaje Syna za zbawienie świata; miłości Syna, który z woli Ojca oddaje się za nas wszystkich; miłości Ducha, który wyprowadza Jezusa spośród umarłych w Jego przemienionym ciele” – mówił dalej Benedykt XVI. Zwrócił uwagę, że „uroczystość dzisiejsza, która pozwala nam na nowo przeżyć absolutne i wyjątkowe doświadczenie zmartwychwstania, przynosi wezwanie do nawrócenia ku Miłości; przynosi zaproszenie, by żyć odrzucając nienawiść i egoizm i by z łagodnością postępować śladami Baranka”.

Papież podkreślił, że często stosunki między ludźmi i całymi narodami naznaczone są nie miłością, ale egoizmem, niesprawiedliwością, nienawiścią, przemocą, tworząc w ten sposób w różnych zakątkach świata otwarte i bolesne rany ludzkości, często zapomniane a czasami świadomie ukrywane. Czekają one na ukojenie i uleczenie „przez chwalebne rany zmartwychwstałego Pana i przez solidarność tych, którzy naśladując Go, w Jego imię pełnią dzieła miłości, angażują się czynnie na rzecz sprawiedliwości i rozsiewają wokół siebie świetlane znaki nadziei w miejscach krwawych konfliktów i wszędzie tam, gdzie godność osoby ludzkiej jest wciąż lekceważona i gwałcona”.

W tym kontekście Ojciec Święty przywołał sytuację w niektórych regionach Afryki – Darfurze i Somalii, „umęczony Bliski Wschód, zwłaszcza Ziemię Świętą, Irak, Liban i wreszcie Tybet. Zachęcił do poszukiwania dla tych obszarów rozwiązań, stojących na straży dobra i pokoju. Wezwał, aby o pełnię paschalnych darów prosić za wstawiennictwem Maryi, „która – dzieląc najpierw cierpienia męki i śmierci swego niewinnego Syna – doświadczyła również niewyrażalnej radości Jego zmartwychwstania”.

„Oto moje wielkanocne życzenia, które kieruję do was tu obecnych i do mężczyzn i kobiet w każdym narodzie, na wszystkich kontynentach, którzy jednoczą się z nami poprzez radio i telewizję. Wesołych Świąt!” – dodał na zakończenie swego orędzia papież.

inf. KAI

 

Zobacz także