Watykan: Dostępna robocza wersja Instrukcji „Universae Ecclesiae”

W piątek, 13 maja br. Papieska Komisja Ecclesia Dei opublikowała Instrukcję o stosowaniu Listu Apostolskiego motu proprio Summorum Pontificum. Dostępne jest już robocze tłumaczenie dokumentu na język polski.

7 lipca 2007 roku Papież Benedykt XVI ogłosił motu proprio Summorum Pontificum, dokument regulujący status prawny nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego. Motu proprio jest pierwszym dokumentem, który stwierdza, iż obie formy jednego rytu rzymskiego (zwyczajna i nadzwyczajna), są wyrazem tej samej wiary Kościoła.

13 maja br. Papieska Komisja Ecclesia Dei opublikowała Instrukcję o stosowaniu Listu Apostolskiego motu proprio Summorum Pontificum. Instrukcja pragnie „przyczynić się do pojednania w Kościele, poprawnej interpretacji i właściwego stosowania dokumentu Ojca Świętego z 7 lipca 2007 r.“ – czytamy w nocie objaśniającej, wydanej przez Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.

Robocze tłumaczenie instrukcji, dostępne na stronie kwartalnika „Christianitas”, polecamy Państwa lekturze, podobnie jak archiwalny wywiad z ks. Maciejem Zacharą MIC.

mg

Zobacz także