Watykan: Koniec ekskomuniki lefebrystów, nadzieja na zakończenie „skandalu podziału”

Benedykt XVI zdjął ekskomunikę biskupów konsekrowanych w 1988 r. bez zgody Stolicy Apostolskiej przez abp Marcela Lefebvre’a. W opublikowanym w sobotę dekrecie Kongregacji Biskupów Stolica Apostolska wyraża nadzieję, że akt ten doprowadzi „do zakończenia skandalu podziału” i przywrócenia pełnej wspólnoty całego Kościoła z Bractwem św. Piusa X.

W dokumencie podpisanym przez prefekta Kongregacji kard. Giovanni Battista Re ujawniono, że 15 grudnia 2008 r., w liście do Stolicy Apostolskiej bp Bernard Fellay w imieniu własnym i trzech pozostałych biskupów konsekrowanych 30 czerwca 1988 r. prosił usilnie o zdjęcie ekskomuniki ogłoszonej następnego dnia przez Jana Pawła II.

„Wierzymy mocno w Prymat Piotra i w jego prerogatywy i dlatego tak bardzo cierpimy z powodu obecnej sytuacji” – czytamy w ujawnionym dziś fragmencie listu lefebrystów.

W dekrecie odwołującym ekskomunikę z czterech biskupów należących do założonego przez abp Lefebvre’a Bractwa św. Piusa X, Kongregacji Biskupów zaznacza, że celem tej decyzji jest umocnienie zaufania oraz nasilenie i stabilizacja stosunków z Bractwem. „Ten dar pokoju (…) chce być także znakiem dla wspierania jedności w miłości Kościoła powszechnego i doprowadzić do zakończenia skandalu podziału” – czytamy w dekrecie.

„Wyraża się życzenie, aby za tym krokiem nastąpiła upragniona realizacja pełnej wspólnoty z Kościołem całego Bractwa św. Piusa X, świadcząc w ten sposób o prawdziwej wierności i prawdziwym uznaniu Magisterium i władzy Papieża przez dowód jedności widzialnej” – głosi opublikowany dziś watykański dekret.

Dokument Kongregacji Biskupów kończy uroczysta deklaracja: „Na podstawie uprawnień wyraźnie udzielonych przez Ojca Świętego Benedykta XVI, na mocy niniejszego dekretu odwołuję z Biskupów Bernarda Fellaya, Bernarda Tissier de Malleraisa, Richarda Williamsona i Alfonso de Galarreta cenzurę ekskomuniki „latae sententiae”, ogłoszonej przez tę Kongregację 1 lipca 1988, ogłaszając, że jest ona pozbawiona skutków prawnych, począwszy od dnia dzisiejszego, Dekretem z tą datą wydanym”. 

Dekret Kongregacji Biskupów nosi datę 21 stycznia 2009 r.

inf. KAI

 

Zobacz także