Watykan: Liturgia Męki Pańskiej w bazylice św. Piotra

Benedykt XVI przewodniczył w Wielki Piątek wieczorem w bazylice św. Piotra w Watykanie nabożeństwu Męki Pańskiej, podczas której w ramach Liturgii Słowa odśpiewano opis Męki. Kazanie wygłosił kaznodzieja Domu Papieskiego o. Raniero Cantalamessa OFM. Poświęcił je ekumenizmowi.

Bardziej aniżeli doktrynalny podział chrześcijan, o niepowodzeniu ewangelizacji świata decyduje „zbyt wielka troska o własny ruch, własny zakon i własny Kościół” – stwierdził mówca. „Przepowiadamy, lansujemy nową ewangelizację, staramy się, a świat zdaje się oddalać, zamiast nawracać się na Chrystusa” – dodał.

Za punkt wyjścia do swych rozważań o. Cantalamessa wziął przypadające w tym roku stulecie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Zwrócił uwagę, że istnieją dwa ekumenizmy: doktrynalny, którym zajmują się przywódcy Kościołów i wspólnot kościelnych, oraz duchowy, powierzony wiernym. Na tym polu, zauważył kaznodzieja Domu Papieskiego, można „przeskoczyć nawet kilka etapów”. Dwa inne ekumenizmy to – jego zdaniem – ekumenizm wiary i niewiary w Jezusa Chrystusa, gdyż – jak podkreślił – chrześcijanie dzielą się zasadniczo nie na katolików, prawosławnych i protestantów, lecz na tych, którzy wierzą, że Chrystus jest Synem Bożym, i na tych, którzy w to nie wierzą.

Przypomniał w tym kontekście zmarłą kilka dni temu Chiarę Lubich, założycielkę ruchu focolari, nazywając ją „pionierką duchowego ekumenizmu miłości”, który był „krokiem na drodze dialogu z innymi religiami”. „Kochać, to nie patrzeć na siebie, lecz patrzeć razem w tym samym kierunku, ku Chrystusowi”, podkreślił włoski zakonnik. To, co naprawdę połączy chrześcijan, to – jego zdaniem – „fala miłości do Chrystusa”.

Po kazaniu odmówiono Modlitwę Wiernych w kilku językach, m.in. po polsku. Najpierw zanoszono modły za papieża, by Bóg obdarzył go długim życiem i zdrowiem, po czym po polsku – "za biskupów, kapłanów, diakonów i za wszystkich, którzy służą Kościołowi oraz za cały lud wierny". Modlono się również po rosyjsku (za katechumenów, aby przez wodę chrztu otrzymali przebaczenie wszystkich grzechów i wcieleni zostali w Jezusa Chrystusa), po portugalsku – za wszystkich wierzących w Chrystusa i za Żydów, a także po arabsku.

na podst. KAI

 

Zobacz także