Watykan: Nadzwyczajny konsystorz 19 listopada

Benedykt XVI spotka się 19 listopada z członkami kolegium kardynałami, aby przedyskutować m.in. problem pedofilii wśród niektórych duchownych katolickich i przechodzenie części anglikanów do Kościoła katolickiego.

W „dniu refleksji i modlitwy” wezmą udział także nowo mianowani kardynałowie, którzy insygnia swej godności odbiorą na zwyczajnym konsystorzu publicznym 20 listopada.

Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało, że spotkanie odbędzie się w nowej auli Synodu Biskupów w Watykanie. Rozpocznie się o godz. 9.30 odmówieniem Liturgii Godzin. Następnie przedyskutowana zostanie kwestia nowych wyzwań związanych z wolnością religijną w świecie. W tematykę tę wprowadzi watykański sekretarz stanu, kard. Tarcisio Bertone. Z kolei prefekt Kongregacji ds. Dyscypliny Sakramentów i Kultu Bożego, kard. Antonio Cañizares Llovera wprowadzi w kolejne dyskutowane zagadnienie: „Liturgia w życiu Kościoła dzisiaj”.

O 17.00 zostaną odmówione Nieszpory. Kwestie eklezjologiczne dziesięć lat po deklaracji „Dominus Iesus” Kongregacji Nauki Wiary omówi jej były sekretarz, kardynał nominat Angelo Amato. Z kolei jej prefekt kard. William Levada wprowadzi w dyskusje nt. odpowiedzi Kościoła na nadużycia seksualne oraz przechodzenie niektórych anglikanów do Kościoła katolickiego na mocy konstytucji apostolskiej „Anglicanorum coetibus”.

Jeśli na spotkanie przyjadą wszyscy kardynałowie, to zgromadzi się ich w Watykanie 203 – najwięcej w dziejach Kościoła.

Podobne spotkanie, zwane najczęściej „konsystorzami nadzwyczajnymi”, zwoływał kilkakrotnie papież Jan Paweł II, aby w czasie trwających kilka dni obrad kolegium kardynalskie wyraziło swą opinię na temat aktualnych problemów nurtujących Kościół. Odbywały się one w latach: 1979, 1982, 1985, 1991, 1994 i 2001. Tradycję tę kontynuuje Benedykt XVI, który po raz pierwszy zwołał kolegium na nadzwyczajnym spotkaniu w 2006 r.

KAI

Zobacz także