Watykan: Nowe formuły rozesłania kończące Mszę św.

Stolica Apostolska zaakceptowała nowe formuły rozesłania kończące Mszę św. Ogłosił je 18 października prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Dodanie kilku alternatywnych formuł postulowali w 2005 r. uczestnicy Synodu Biskupów nt. Eucharystii.

Kard. Francis Arinze poinformował, że z otrzymanych 72 propozycji Ojciec Święty wybrał trzy. Umieszczono je już w poprawionym, typicznym wydaniu Mszału, które zostało wydrukowane w ubiegłym tygodniu.

Alternatywne zakończenia brzmią:

  • „Ite ad evangelium Domini nuntiandum” („Idźcie głosić Ewangelię Pańską”),
  • „Ite in pace, glorificando vita vestra Dominum” („Idźcie w pokoju, chwaląc waszym życiem Pana”)
  • „Ite in pace, alleluja, alleluja” („Idźcie w pokoju, alleluja, alleluja”), które można stosować w okresie wielkanocnym.

Dotychczasowe zakończenie „Ite, missa est” (w polskiej wersji: „Idźcie w pokoju Chrystusa”) nie zostało zmienione.

Równocześnie kard. Arinze poinformował, że postulowane trzy lata temu przez uczestników Synodu kompendium eucharystyczne jest już niemal gotowe.

inf. KAI

 

Zobacz także