Watykan: Papież ogłasza Rok Wiary

11 października 2012 roku, w pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II, rozpocznie się „Rok Wiary“. Mówi o tym ogłoszony 17 października br. w Watykanie przez Benedykta XVI List apostolski w formie motu proprio „Portam fidei”.

Ojciec Święty podkreśla, że II Sobór Watykański należy ukazywać „jako wielką łaskę, która stała się dobrodziejstwem dla Kościoła w XX wieku”.

Wskazuje ponadto, że do najważniejszych owoców Soboru należy Katechizm Kościoła Katolickiego, stanowiący narzędzie wspierania w wierze. Papież zauważa, że w sytuacji przeżywanego w wielu krajach głębokiego kryzysu wiary konieczne jest ponowne odkrycie smaku karmienia się Słowem Bożym i Eucharystią. W obliczu aktualnych wyzwań Benedykt XVI postanowił ogłosić Rok Wiary, który rozpocznie się „11 października 2012, w pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II, a zakończy się w uroczystość Naszego Pana Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 24 listopada 2013 roku”. Przypomina też, że tego dnia minie 20 lat od opublikowania przez bł. Jana Pawła II Katechizmu Kościoła Katolickiego i obradować będzie Synod Biskupów nad kwestią nowej ewangelizacji. „Będzie to dobra okazja do wprowadzenia całej wspólnoty kościelnej w czas szczególnej refleksji i ponownego odkrycia wiary” – stwierdza Ojciec Święty.

Benedykt XVI podkreśla aktualność nauki II Soboru Watykańskiego, którego teksty „nie tracą wartości ani blasku. Muszą być one należycie odczytywane, poznawane i przyswajane „jako miarodajne i normatywne teksty Magisterium, należące do Tradycji Kościoła”. Dodaje, że istnieje dziś konieczność „ukazywania Soboru jako wielkiej łaski, która stała się dobrodziejstwem dla Kościoła w XX wieku: został on dany jako niezawodna busola, wskazująca nam drogę w stuleciu, które się rozpoczyna”. Nawiązuje do swej wypowiedzi z pierwszych miesięcy pontyfikatu, że Sobór, „jeśli go odczytujemy i przyjmujemy w świetle prawidłowej hermeneutyki, może być i coraz bardziej stawać się wielką mocą służącą zawsze potrzebnej odnowie Kościoła”.

Ojciec Święty zaznacza, że „Rok Wiary” ma być zaproszeniem do autentycznego i nowego nawrócenia do Chrystusa, zaangażowania misyjnego na rzecz nowej ewangelizacji, ma on rozbudzić w wierzących aspirację do wyznawania wiary w jej pełni i z odnowionym przekonaniem, z ufnością i nadzieją. Zauważa, że „Rok Wiary” powinien wyrazić wspólne zobowiązanie do ponownego odkrycia i studium podstawowych treści wiary, które znajdują w Katechizmie Kościoła Katolickiego swą systematyczną i organiczną syntezę. Katechizm ma być też prawdziwym narzędziem wspierania w wierze, zwłaszcza dla tych, którzy troszczą się o wychowanie chrześcijan.

Papież informuje zarazem, iż zlecił Kongregacji Nauki Wiary zredagowanie Noty, która ma dać Kościołowi oraz wiernym pewne wskazania, aby przeżyć ten „Rok Wiary” w sposób najbardziej efektywny i właściwy. Będzie on również dobrą okazją do wzmocnienia świadectwa miłosierdzia chrześcijańskiego. Ten czas łaski zawierza Mace Bożej, tej, do której Anioł powiedział „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła” (Łk 1, 45).

inf. KAI

Zobacz także