Watykan: Papież ogłosił temat 42. Światowego Dnia Pokoju

Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na 42. Światowego Dnia Pokoju (1 stycznia 2009 r.) będzie skoncentrowane na kwestii zwalczania ubóstwa. Jak mówi rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej, poprzez wybór tego tematu papież chce położyć nacisk na konieczność wypracowania przez rodzinę ludzką nagląco potrzebnego rozwiązania kwestii ubóstwa, która nie stanowi problemu tylko materialnego, lecz posiada przede wszystkim wymiar moralny i duchowy.

Papież mówił już o tym 2 czerwca br. jako o skandalu światowego ubóstwa: „Bieda i niedożywienie nie są sprawami czysto losowymi, spowodowanymi przez niekorzystne warunki środowiska czy też klęski związane z katastrofami naturalnymi (…) Rozważania nad kwestiami czysto technicznymi i ekonomicznymi nie mogą przeważać nad wynikającymi ze sprawiedliwości obowiązkami w stosunku do ludzi cierpiących głód.”

Rzecznik Watykanu stwierdza, iż aktualnie funkcjonujące systemy ludzkiego współistnienia są niewydolne, jeśli chodzi o realizację wspólnego dobra. Każe się to zastanowić nad głębszymi korzeniami ubóstwa materialnego, jak również ubóstwa duchowego, które sprawia, że ludzie obojętnieją na potrzeby innych.

td

 

Zobacz także