Watykan: Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Benedykta XVI zakończyła Synod Biskupów

Uroczysta Msza św. w Bazylice Watykańskiej, koncelebrowana przez Benedykta XVI w asyście uczestników XII Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów na temat Pisma Świętego w życiu i misji Kościoła stała się okazją do zapowiedzi przyszłorocznej podróży apostolskiej do Afryki. Papież mówił także o Kościele katolickim w Chinach.

Komentując czytania, Benedykt XVI podkreślił, że celebracja eucharystyczna "pozwala w szczególny sposób odczuć więź, jaka istnieje między pełnym miłości wsłuchiwaniem się w Boga i bezinteresowną służbą braciom". "Ile razy w ubiegłych dniach słuchaliśmy doświadczeń i refleksji, uwypuklających dzisiejszą potrzebę bardziej intymnego słuchania Boga, prawdziwszej znajomości Jego słowa zbawienia; bardziej szczerego dzielenia wiary, która karmi się stale na uczcie Słowa Bożego!" – powiedział papież.

Ojciec Świty dziękując następnie wszystkim, którzy brali udział w synodzie i go przygotowali, wspomniał o "biskupach Chin, którzy nie mogli być reprezentowani na tym zgromadzeniu". "Pragnę być tu wyrazicielem, i złożyć za nich dziękczynienie Bogu, ich miłości do Chrystusa, ich jedności z Kościołem powszechnym i ich wierności Następcy apostoła Piotra. Są oni obecni w naszej modlitwie wraz ze wszystkimi wiernymi, powierzonymi ich pasterskiej trosce. Prośmy Najwyższego Pasterza stada, ażeby obdarzył ich radością, mocą i zapałem apostolskim do kierowania z mądrością i dalekowzrocznością wspólnotą katolicką w Chinach, tak drogą nam wszystkim" – powiedział papież.

Mówiąc o Synodzie papież stwierdził, że jego uczestnicy nabrali "odnowionego przeświadczenia, że najważniejszym zadaniem Kościoła, na początku nowego tysiąclecia, jest nade wszystko karmienie się Słowem Bożym, ażeby skuteczne było jego zaangażowanie ewangelizacyjne". "Trzeba teraz, aby to doświadczenie eklezjalne zaniesione zostało do każdej wspólnoty; niezbędne jest, by zrozumiano konieczność przełożenia wysłuchanego słowa na gesty miłości, albowiem tylko w ten sposób wiarygodne stanie się głoszenie Ewangelii, pomimo ludzkich słabości, które cechują osoby. Wymaga to w pierwszym rzędzie głębszej znajomości Chrystusa zawsze uległego słuchania Jego słowa" – mówił papież.

Przypominając o Roku św Pawła Benedykt XVI zacytował słowa Apostoła narodów: "Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!" i wyraził życzenie, "by w każdej wspólnocie z coraz mocniejszym przekonaniem odczytywano to pragnienie Pawła jako powołanie do służby Ewangelii dla świata". "Tylu ludzi poszukuje, czasem nawet nie zdając sobie z tego sprawy, spotkania z Chrystusem i z Jego Ewangelią; tylu potrzebuje odnalezienia w Nim sensu własnego życia. Wyraźne i dzielone świadectwo życia zgodnego ze Słowem Bożym, poświadczonym przez Jezusa, staje się zatem niezbędnym kryterium weryfikacji misji Kościoła" – stwierdził Benedykt XVI.

Zauważył też, że wszystkie dzisiejsze czytania przypominały, iż "pełnią Prawa, jak wszystkich Pism Bożych, jest miłość". "Kto zatem myśli, że zrozumiał Pismo bądź przynajmniej jakąkolwiek jego część, nie zaangażował się jednak w budowę dwojakiej miłości Boga i bliźniego, udowadnia, że w rzeczywistości daleki jest jeszcze od zrozumienia jego głębokiego znaczenia" – powiedział papież i dodał "A ponieważ nierzadko spotkaniu z Pismem grozi, że nie będzie 'faktem’ Kościoła, lecz zostanie wystawione na subiektywizm i arbitralność, niezbędna jest solidna i wiarygodna promocja wiedzy o Piśmie Świętym, ażeby głosić, celebrować i przeżywać Słowo we wspólnocie chrześcijańskiej, prowadząc dialog z kulturami naszych czasów, służąc prawdzie a nie aktualnym ideologiom i umacniając dialog, jaki Bóg pragnie nawiązać ze wszystkimi ludźmi". W tym miejscu Benedykt XVI podkreślił, że "uprzywilejowanym miejscem, w którym rozbrzmiewa Słowo Boże, które buduje Kościół, jest niewątpliwie liturgia". "W niej widać, że Biblia jest księgą ludu i dla ludu: dziedzictwem, świadectwem przekazanym czytelnikom, ażeby realizowali w swoim życiu historię zbawienia, której świadectwo zostało zapisane. Istnieje zatem wzajemna życiowa relacja między ludem i Księgą: Biblia pozostaje Księgą żywą z ludem, który ją czyta; ludu nie ma bez Księgi, albowiem w niej znajduje swoją rację bytu, swoje powołanie, swoją tożsamość" – powiedział Benedykt XVI.

Na zakończenie papież zawierzył Matce Bożej XII Zgromadzenie specjalne Synodu Biskupów dla Afryki, które odbędzie się w Rzymie za rok, w październiku 2009, po czym dodał: "Mam zamiar udać się w marcu przyszłego roku do Kamerunu, ażeby przedstawicielom konferencji episkopatów Afryki przekazać "Instrumentum laboris" tego zgromadzenia synodalnego. Stamtąd, jak Bóg da, pojadę do Angoli na uroczyste obchody 500-lecia ewangelizacji tego kraju".

inf. KAI

 

Zobacz także