Watykan: W niedzielę rozpoczyna się Synod Biskupów o słowie Bożym

5 października 2008 r. uroczystą eucharystią sprawowaną w rzymskiej bazylice św. Pawła za Murami Benedykt XVI otworzy obrady 12 Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów. Będą one poświęcone „Słowu Bożemu w życiu i misji Kościoła”. Mówiąc o znaczeniu Synodu dla Kościoła Papież wskazał m.in. na biblijne podstawy życia wspólnoty wierzących a także ewangelizację i ekumenizm.

Podkreślił, że dla działalności misyjnej Kościoła objawienie Boże to inspiracja i cel. Podobnie dialog ekumeniczny nie może się opierać na ludzkiej mądrości czy przenikliwych rozwiązaniach strategicznych – ale winno go ożywiać wyłącznie stałe odniesienie do Słowa Bożego.

W zgromadzeniu zwyczajnym jako ojcowie synodalni wezmą udział patriarchowie, arcybiskupi więksi oraz metropolici sui iuris katolickich Kościołów Wschodnich, biskupi wybrani przez Synody Kościołów Wschodnich a także poszczególne episkopaty obrządku łacińskiego. Ponadto dziesięcioosobowa delegacja przełożonych generalnych zakonów męskich oraz przewodniczący dykasterii Kurii Rzymskiej.

W synodzie wezmą też udział eksperci, audytorzy oraz przedstawiciele wspólnot kościelnych, które nie są w pełnej łączności z Kościołem katolickim. Będzie wśród nich patriarcha ekumeniczny, Bartłomiej I. Po raz pierwszy w dziejach wśród bratnich delegatów znajdzie się przedstawiciel judaizmu. Papież zaprosił na jego obrady głównego rabina Hajfy, Szeara Jaszuwu Kohena. Jego wystąpienie w auli planowane jest 6 października po południu. Rabin z Hajfy zapowiedział, że mówić będzie o centralnym miejscu Pisma Świętego w żydowskiej tradycji i codziennym życiu, o jego znaczeniu w wychowaniu dzieci, a także we współczesnym państwie Izrael.

W 12 Zgromadzeniu Synodu Biskupów weźmie udział 253 kardynałów, arcybiskupów i biskupów, 41 ekspertów oraz 37 audytorów. Obecna sesja będzie rekordowa pod względem liczby 25 kobiet – 6 z nich zasiądzie w charakterze ekspertów a 19 jako audytorki. Przewodniczącym-delegatem obecnego synodu Benedykt XVI mianował trzech kardynałów (przewodniczącym synodu jest sam Papież). Są nimi kard. George Pell, arcybiskup Sydney w Australii, kard. William Levada, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, oraz kard. Odilo Pedro Scherer z Sao Paulo w Brazylii. Relatorem generalnym Ojciec Święty mianował kard. Marka Ouelleta z Quebeku w Kanadzie. Jego obowiązkiem jest przedstawienie relacji wstępnej oraz relacji końcowej a także kierowanie przygotowaniami propositiones i innych dokumentów, które będą poddane pod głosowanie ojców synodalnych. Sekretarzem specjalnym Zgromadzenia jest abp Laurent Monsengwo Pasinya z Demokratycznej Republiki Konga. Będzie on wspomagał relatora generalnego oraz koordynował pracę ekspertów. Sekretarz specjalny pozostaje w dyspozycji przewodniczącego-delegata, relatora generalnego i sekretarza generalnego Synodu (abp Nicola Eterović).

Obrady Synodu opatrzone są klauzulą tajności, choć o ich przebiegu i wystąpieniach informuje na bieżąco Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.

Obok sesji plenarnych odbywają się także spotkania w małych grupach, najczęściej w podziale językowym. Na zakończenie obrad synod opublikuje orędzie oraz wypracuje propositiones – dokument przeznaczony dla Ojca Świętego. Na jego podstawie Papież przygotowuje adhortację postsynodalną.

W 12 sesji zwyczajnej Synodu Biskupów z Polski wezmą udział abp Stanisław Gądecki z Poznania, abp Marian Gołębiewski z Wrocławia oraz bp Zbigniew Kiernikowski z Siedlec. Z nominacji Papieża na ojca synodalnego został też powołany metropolita krakowski, kard. Stanisław Dziwisz. W gronie ekspertów znalazł się natomiast ks. prof. Waldemar Chrostowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaś jedną z audytorek będzie Ewa Kusz, przewodnicząca Światowej Konferencji Instytutów Świeckich.

Na zakończenie obrad Synodu Benedykt XVI 26 października będzie przewodniczył Eucharystii w bazylice watykańskiej.

inf. KAI

 

Zobacz także