Watykan: niepowodzenie rozmów z lefebrystami

Rzecznik prasowy Watykanu potwierdził, iż Stolica Apostolska zażądała, aby Bractwo Kapłańskie św. Piusa X do końca czerwca br. uznało zwierzchność Ojca Świętego. 4 czerwca przewodniczący Papieskiej Komisji „Ecclesia Dei” kard. Darío Castrillón Hoyos przyjął przełożonego lefebrystów bp. Bernarda Fellaya i zaproponował im powrót do pełnej komunii z Kościołem w zamian za oficjalne zobowiązanie się Bractwa do podporządkowania się papieżowi i zaniechania działań wymierzonych w komunię kościelną.

Ks. Federico Lombardi przypomniał, że Stolica Apostolska żąda od lefebrystów uznania Soboru Watykańskiego II i dokonanej przezeń reformy liturgii. Jednocześnie nieoficjalnie przedstawiciele Watykanu dawali do zrozumienia, że istnieje możliwość utworzenia specjalnej prałatury personalnej dla katolickich tradycjonalistów.

Tymczasem, jak podały agencje, bp B. Fellay odrzucił te warunki i miał stwierdzić, że wobec żądań Watykanu nie ma innego wyjścia, jak kontynuować to, co Bractwo robiło do tej pory. Według agencji AGI miał on przy tym wyjaśnić, że przywrócenie przedsoborowej liturgii nie załatwia całej sprawy, której głównym problemem jest właśnie Vaticanum II i modernizm szerzący się – zdaniem lefebrystów – w Kościele katolickim.

inf. KAI

 

Zobacz także