Watykan potwierdza nowe reguły kanonizacji i beatyfikacji

Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wydała komunikat na temat nowych reguł dotyczących kanonizacji i beatyfikacji, zaaprobowanych niedawno przez papieża Benedykta XVI. Komunikat potwierdza m. in., że kanonizacji będzie dokonywał sam Papież, a beatyfikacji przedstawiciel Ojca Świętego, którym zazwyczaj będzie prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

W komunikacie czytamy:

1. Pozostaje w mocy, że kanonizacji, która przyznaje Błogosławionemu kult w całym Kościele, przewodniczyć będzie Papież, beatyfikacji, która jest także aktem papieskim, dokonywać będzie przedstawiciel Ojca Świętego, którym zazwyczaj będzie prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

2. Beatyfikacja będzie mieć miejsce w diecezji, która rozpoczęła proces nowego błogosławionego, bądź w innym miejscu, uznanym za odpowiednie.

3. Na prośbę biskupa i innych stron sprawy, po zasięgnięciu opinii Sekretariatu Stanu, beatyfikacja będzie mogła odbyć się w Rzymie.

4. Ceremonia ta wreszcie odbędzie się w trakcie celebracji eucharystycznej, chyba że szczególne racje liturgiczne przemawiają za tym, aby odbyła się w czasie Liturgii Słowa bądź Liturgii Godzin.

inf. KAI

 

Zobacz także