Watykański komunikat prasowy: Odwołanie ekskomuniki biskupów-lefebrystów

Ojciec Święty, w wyniku procesu dialogu między Stolicą Apostolską a Bractwem Kapłańskim św. Piusa X, reprezentowanym przez jego Przełożonego Generalnego Jego Ekscelencję Bernarda Fellaya, wysłuchał prośby sformułowanej ponownie przez wspomnianego hierarchę w liście z 15 grudnia 2008, także w imieniu pozostałych trzech biskupów Bractwa, J. E. Bernarda Tissier de Malleraisa, J. E. Richarda Williamsona i J. E. Alfonso del Gallareta, o zdjęcie ekskomuniki, w której się znaleźli 20 lat temu.

Mianowicie z powodu konsekracji biskupich, dokonanych 30 czerwca 1988 przez J. E. Abp. Marcela Lefebvre’a bez upoważnienia papieskiego, czterej wspomniani Hierarchowie zostali objęci ekskomuniką „latae sententiae”, ogłoszoną formalnie przez Kongregację Biskupów 1 lipca 1988.

Jego Ekscelencja bp Bernard Fellay w cytowanym przesłaniu oświadczył jasno Ojcu Świętemu: „Zawsze mocno trwaliśmy w woli pozostawania katolikami i oddawania wszystkich naszych sił w służbie Kościołowi Naszego Pana Jezusa Chrystusa, którym jest Kościół Rzymskokatolicki. Akceptujemy jego nauczanie w synowskim duchu. Wierzymy mocno w Prymat Piotra i w jego prerogatywy i dlatego tak bardzo cierpimy z powodu obecnej sytuacji”.

Jego Świątobliwość Benedykt XVI, który od początku śledził ten proces, zawsze próbował położyć kres zerwaniu z Bactwem, także spotykając się osobiście z J. E. Bp. Bernradem Fellayem 29 sierpnia 2005. Przy tej okazji Najwyższy Kapłan wyraził wolę stopniowego i w rozsądnym czasie kroczenia tą drogą i obecnie szczęśliwie, z troską duszpasterską i ojcowską miłością, na mocy Dekretu Kongregacji Biskupów z 21 stycznia 2009 zdejmuje ekskomunikę, która ciążyła nad wspomnianymi Biskupami.

Ojciec Święty kierował się przy podejmowaniu tej decyzji życzeniem, że dojdzie jak najszybciej do całkowitego pojednania i pełnej jedności.

W Watykanie, 24 stycznia 2009

 

Zobacz także