Watykańskie uroczystości św. Apostołów Piotra i Pawła

O roli i miejscu św. Piotra w Kościele oraz o stałej opiece Chrystusa nad Jego Kościołem mówił Benedykt XVI w kazaniu podczas Mszy św. w bazylice św. Piotra 29 czerwca, w uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Uroczystość ta jest świętem Kościoła rzymskiego. Tradycyjnie Papież wręczył podczas niej paliusze mianowanym w ciągu ostatniego roku metropolitom.

Tym razem było ich 27, wśród nich metropolita warmiński abp Wojciech Ziemba. Tradycyjnie też obecna była delegacja prawosławnego Patriarchatu Konstantynopola z metropolitą Pergamonu Janem na czele. Podczas modlitwy Anioł Pański Papież zawierzył Polaków stawiennictwu świętych Piotra i Pawła.

W kazaniu Benedykt XVI przypomniał, że Wielki Czwartek – dzień ustanowienia Eucharystii i Pascha – zmartwychwstanie – są w Kościele zawsze razem. Kościół, a w nim Chrystus, cierpi także dzisiaj, a Chrystus jest w nim na nowo bity i raniony i ciągle na nowo mała łódka Kościoła jest wstrząsana wichrami ideologii, które wraz z wodami wlewają się do niej i wydają się skazywać ją na zatopienie. A jednak mimo wszystkich przeciwności, właśnie w tym cierpiącym Kościele jest zwycięski Chrystus – mówił dalej Benedykt XVI.

Papież wspomniał następnie o nieustannych pokusach szatana, usiłującego osłabić Kościół i o tym, jak wielką siłą w przeciwstawianiu się tym próbom jest modlitwa. "Modlitwa Jezusowa jest granicą postawioną władzy złego" – podkreślił Benedykt XVI. Dodał, że dotyczy to zwłaszcza Jego modlitwy za Piotra, za którego Jezus modlił się, aby nie osłabła jego wiara.

Na zakończenie Benedykt XVI pozdrowił przybyłych na dzisiejszą uroczystość metropolitów, którzy otrzymują od niego paliusze oraz delegację Patriarchatu Ekumenicznego. "Witam ze szczególną radością delegację Patriarchatu Ekumenicznego pod przewodnictwem Jego Eminencji Joannisa Zizoulasa, metropolity Pergamonu, przewodniczącego międzynarodowej komisji mieszanej do spraw dialogu teologicznego między katolikami i prawosławnymi" – powiedział Papież i wyraził wdzięczność patriarsze Bartłomiejowi I i Świętemu Synodowi "za ten dowód braterstwa, który widomym czyni pragnienie i zadanie szybszego postępu na drodze do pełnej jedności, której Chrystus wzywał dla wszystkich swoich uczniów".

"Czujemy, iż podzielamy żarliwe pragnienie wyrażone któregoś dnia przez patriarchę Atenagorasa i papieża Pawła VI: aby pić razem z jednego Kielicha i spożywać razem, Chleb, który jest samym Panem. Błagamy znów przy tej okazji, ażeby dar ten został nam udzielony jak najszybciej. I dziękujemy Panu, że jesteśmy zjednoczeni w wyznaniu, jakie Piotr uczynił w Cezarei Filipowej w imieniu wszystkich uczniów: "Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego". Wyznanie to pragniemy nieść razem dzisiejszemu światu. Niech Pan pomoże nam być, właśnie w tej godzinie naszych dziejów, prawdziwymi świadkami Jego cierpień i uczestnikami chwały, jaka ma się objawić" – powiedział Papież.

Po wygłoszeniu homilii odbyła się ceremonia wręczenia paliuszy. Wśród 27 arcybiskupów metropolitów obok metropolity warmińskiego Wojciecha Ziemby paliusze otrzymali m. in.: nowy arcybiskup Neapolu, kard. Crescenzio Sepe, arcybiskup Caracas, Jorge Liberato Urosa Savino i arcybiskup Waszyngtonu, William Wuerl.

Sześć tysięcy czerwonych róż i czerwone ornaty podczas uroczystej Mszy św. przypominały o dwóch męczennikach Piotrze i Pawle. "Tu es Petrus" – śpiewał chór. Benedykt XVI wraz z delegacją Patriarchatu Konstantynopola modlił się przy grobie św. Piotra w Grotach Watykańskich. Papież złoży w tym roku rewizytę w Patriarchacie Konstantynopola w Stambule pod koniec listopada z okazji prawosławnych uroczystości św. Andrzeja. Tak jak Papież jest następcą św. Piotra, tak ekumeniczny patriarcha Konstantynopola jest następcą św. Andrzeja.

Tradycyjnie też późnoantyczna rzeźba św. Piotra w Bazylice Watykańskiej była okryta czerwoną szatą, a na dłoni widniał pierścień rybaka. Inaczej niż podczas uroczystości w ubiegłych latach na głowę rzeźby św. Piotra nie nałożono papieskiej tiary.

Podczas modlitwy Anioł Pański na placu św. Piotra zgromadziło się tysiące pielgrzymów, w tym wielu Polaków. Papież przypomniał, że w dniu dzisiejszym w sposób uroczysty czcimy świętych Piotra i Pawła, "apostołów Chrystusa, filary i fundamenty miasta Bożego". Podkreślił, że ich męczeństwo uważane jest za faktyczny akt narodzin Kościoła Rzymu.

Benedykt XVI szczególne słowa pozdrowienia skierował do specjalnej delegacji Patriarchy Ekumenicznego Konstantynopola Bartłomieja I. "Wobec członków tej delegacji ponawiam z miłością moje powitanie i dziękuję z serca Patriarsze za to, że tym gestem uczynił jeszcze bardziej widzialnymi więzi braterstwa, jakie istnieją między naszymi Kościołami" – powiedział Papież.

Po modlitwie Papież pozdrowił pielgrzymów w kilku językach. Do Polaków powiedział: "W tym uroczystym dniu pozdrawiam pielgrzymów polskich, przekazując wszystkim wyrazy duchowej łączności. W szczególny sposób pozdrawiam pielgrzymów towarzyszących nowemu metropolicie warmińskiemu, arcybiskupowi Wojciechowi Ziembie, który dzisiaj otrzymuje paliusz. Zawierzam was wszystkich wstawiennictwu świętych Apostołów Piotra i Pawła i z serca wam błogosławię".

Mówiąc po włosku Papież zaapelował o uwolnienie porwanych osób i pokój w Ziemi Świętej . "Z niepokojem śledzę to, co dzieje się w Ziemi Świętej i proszę, aby każda porwana osoba szybko wróciła do swoich najbliższych. Apeluję do izraelskich i palestyńskich rządzących, ażeby z wielkoduszną pomocą wspólnoty międzynarodowej w sposób odpowiedzialny starali się rozwiązać konflikt na drodze rokowań, gdyż tylko one mogą zagwarantować prawdziwy pokój, którego pragną ich narody" – powiedział Papież.

inf. KAI

 

Zobacz także