We środę rozpocznie się Kongres Eucharystyczny w Lublinie

Pod hasłem "Ku wolności wyswobodził nas Chrystus" odbywać się będzie Kongres Eucharystyczny archidiecezji lubelskiej. Rozpocznie się 25 maja i potrwa do 3 czerwca. W trakcie Kongresu Lublin nawiedzą relikwie św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Kongres odbywa się w roku Eucharystii, a jednocześnie w roku 200-lecia diecezji lubelskiej.

Każda parafia wybiera w tym okresie jeden dzień powszedni jako dzień szczególnego uczestnictwa w Kongresie oraz formę jego przeżywania – może to być całodzienna adoracja eucharystyczna, spotkanie młodzieży połączone z koncertem czy programem artystycznym, wykład zaproszonego prelegenta.

Pierwszy, rozpoczynający obrady Kongresu dzień, zatytułowano "Żyje we mnie Chrystus", oficjalnym momentem rozpoczęcia będzie powitanie relikwii św. Teresy z Lisieux w archikatedrze lubelskiej. Mszy św. z udziałem bpa Dominique Marie Jean Rey z diecezji Fréjus-Toulon we Francji przewodniczyć będzie abp Józef Życiński.

W kolejne dni wykłady kongresowe dotyczyć będą m.in. Eucharystii w kontekście "kulturowych dramatów współczesności". Wykłady głosić będą m.in. o. David Sullivan, misjonarz Afryki, przełożony wspólnoty ojców białych w Lublinie, dziekan Wydziału Teologii KUL ks. prof. Krzysztof Góźdź i pracujący w Lublinie z trudną młodzież zakonnik z Niemiec, o. Jürgen Hoffend. Czwarty dzień kongresu, 28 maja, to jednocześnie dzień święceń prezbiteratu, a 29 maja będzie w Lublinie archidiecezjalnym dniem modlitw o powołania w ramach ogólnopolskiej sztafety modlitwy.

Kongres Eucharystyczny to oprócz wykładów i liturgii Mszy św. także spotkania modlitewne przygotowywane przez różne wspólnoty i stowarzyszenia. Zgodnie z zaleceniami metropolity lubelskiego podczas Kongresu w każdej parafii powinien być przygotowany dzień chorych, w którym kapłani udadzą się do rodzin, by włączyć je w ten sposób w przeżywanie Kongresu. Początek Kongresu rozpoczyna też oficjalnie czas, w którym można Komunię św. przyjmować na dłoń.

Na czas trwania Kongresu abp Życiński wystosował specjalny list. Podkreśla w nim, że potrzeba "wielkiego duchowego zrywu" i przypomina, że "w ostatnim przesłaniu odchodzącego od nas Jana Pawła II, jako najważniejsza wartość ukazana jest Eucharystia jednocząca Kościół w atmosferze Wieczernika". Abp Życiński zaznacza, że nie przez przypadek dzień rozpoczęcia Kongresu to równocześnie początek peregrynacji relikwii św. Teresy od Dzieciątka Jezus. "W kręgu eucharystycznego zawierzenia Chrystusowi dojrzewają dusze świętych" – pisze.

Relikwie najmłodszego doktora Kościoła przybędą do Lublina późnym wieczorem 24 maja. Przebywać będą w klasztorach karmelitów i karmelitanek. Główna celebracja ich obecności zbiegnie się z uroczystościami Bożego Ciała, kiedy relikwiarz dwukrotnie przeniesiony zostanie w procesji z archikatedry na plac Litewski: przed południem, gdzie w jego obecności sprawowana będzie Eucharystia, i wieczorem, kiedy na placu trwać będzie "Koncert chwały" i modlitewne czuwanie młodzieży.

inf. KAI

 

Zobacz także