We wrześniu otwarcie ośrodka formacji diakonów stałych

Trwają prace przygotowujące otwarcie ośrodka formacji diakonów stałych. Ruszy on we wrześniu w Przysieku w diecezji toruńskiej - zadecydował tamtejszy ordynariusz bp Andrzej Suski. Decyzję o wprowadzeniu w Polsce diakonatu stałego podjął Episkopat Polski na początku 2004 r. W placówce w Przysieku będą mogli przygotowywać się kandydaci z całej Polski.

Ze względu na zakres zadań, m.in. udzielanie niektórych sakramentów (chrztu, błogosławienie małżeństw, rozdawanie komunii, prowadzenie pogrzebów) czy głoszenie homilii, diakoni będą musieli zdobyć wykształcenie teologiczne. Kierownik ośrodka w Przysieku, ks. Krzysztof Dębiec planuje, że zjazdy formacyjne będą odbywać się raz w miesiącu. Oprócz tego każdy z kandydatów ma mieć księdza prowadzącego, wskazanego przez biskupa ojca duchownego, który będzie go prowadził indywidualnie.

Formacja ma trwać cztery lata. Pierwszy rok będzie miał charakter przygotowawczy, poświęcony rozeznaniu powołania przez kandydatów. Następne trzy lata będą poświęcone formacji intelektualno-duchowej, m.in. z teologii dogmatycznej, liturgii, homiletyki, Pisma Świętego czy sakramentologii.

Ośrodek jest przeznaczony dla kandydatów z diecezji toruńskiej. – Gdyby zgłosił się kandydat z innej diecezji to musi mieć list polecający od swojego biskupa diecezjalnego, który, po formacji, wyświęci go do posługi w swojej diecezji – tłumaczy ks. Dębiec. Ujawnił, że choć w diecezji jest zainteresowanie diakonatem, szczególnie wśród szafarzy Komunii św., jednak jeszcze oficjalnie nikt się nie zgłosił.

Od kandydatów wymagane są następujące dokumenty: pisemne przedstawienie kandydata przez proboszcza wraz z charakterystyką dotychczasowego zaangażowania duszpasterskiego, podanie z przedstawieniem motywów, życiorys, świadectwo chrztu i bierzmowania, świadectwo dojrzałości, odpis aktu chrztu oraz ślubu wraz z pisemną zgodą żony w przypadku kandydatów związanych sakramentem małżeństwa, zaświadczenie proboszcza o stanie wolnym w przypadku kandydatów nieżonatych lub wdowców. Kandydaci żonaci musza mieć skończone 35 lat i 5-letni staż małżeński, nieżonaci skończone 25 lat.

Dokument Konferencji Episkopatu Polski określający zasady wprowadzenia w naszym kraju diakonatu stałego został opracowany pod kierunkiem bp Andrzeja Suskiego, przewodniczącego Komisji Duchowieństwa Episkopatu Polski. "Wytyczne dotyczące formacji, życia i posługi diakonów stałych w Polsce" zostały przyjęte przez watykańską Kongregację Wychowania Katolickiego 22 stycznia 2004 r. i zaprezentowane przez bp Suskiego podczas 326. zebrania plenarnego KEP, 17 i 18 marca 2004 r. w Warszawie.

Instytucję stałego diakonatu może w swojej diecezji powołać każdy biskup. Diakon może sprawować wiele funkcji sakramentalnych i liturgicznych. Diakon głosi wiernym Słowo Boże, ma również prawo do nauczania i napominania wiernych. Ponadto może udzielać chrztu, przechowywać i rozdawać Komunię św., asystować i błogosławić w imieniu Kościoła związki małżeńskie, a także przewodniczyć obrzędom żałobnym i pogrzebowym. Diakon podejmuje też dzieła miłosierdzia i pomocy potrzebującym, animuje wspólnoty lub różne działania kościelne, zwłaszcza akcje charytatywne.

na podst. KAI

 

Zobacz także