Wezwanie do pierwotnej miłości

Poniedziałek XXXIII tyg. zw. II, liturgia słowa: Ap 1,1–4; 2,1–5a Łk 18,35–43

Ty masz wytrwałość, i zniosłeś cierpienie dla imienia mego - niezmordowany. Ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości (Ap 2,3n).

Listy do siedmiu Kościołów są uniwersalne, odnoszą się do wszystkich Kościołów do dzisiaj, a także do każdego z nas. Warto sobie uświadomić, że Apokalipsa jest księgą odnoszącą się do naszych czasów. Nie w tym sensie, że opisuje scenariusz czekających nas wydarzeń, ale w tym sensie, że w formie symbolicznych obrazów i wydarzeń opisuje dzieje Kościoła po Zesłaniu Ducha Świętego aż do paruzji.

Obrazy z Apokalipsy można odnieść do różnych momentów historii Kościoła i będzie jeszcze można odnieść do tych, które nastąpią. Ich wielokrotna realizacja ukazuje, jak mocno jest zakodowana struktura i logika, o której Apokalipsa pisze.

To samo odnosi się do samych listów. Cytowane zdanie można zawsze kierować do Kościoła w różnych zakątkach świata. Istnieje bardzo mocny mechanizm popadania w rutynę i to nawet wówczas, gdy wspólnota czy konkretny chrześcijanin potrafi dla wiary ponieść bardzo konkretne cierpienie. Trudne doświadczenia potrafią nas tak mocno zająć sobą, że zapominamy o tym, co najważniejsze: o miłości. Ewangelia jest objawieniem ogromu Bożej miłości, natomiast cierpienie jest wynikiem grzechu i ludzkiej przewrotności. Niemniej jeżeli mamy głosić Ewangelię, to musimy głosić życie, radość i miłość, a nie obnosić się ze swoimi cierpieniami. Istnieje wiele przykładów ukazujących, jak czasem cierpienie na tyle koncentruje na sobie, że wydaje się czymś najważniejszym i dla niektórych staje się centrum przeżywania. W takim kontekście trzeba przypomnieć słowa z Apokalipsy wzywające do powrotu do pierwotnej miłości.

Ewangelia ukazuje, jak Pan Jezus jest wrażliwy na autentyczną prośbę do Niego kierowaną. Słowa niewidomego spod Jerycha stały się podstawą powstałej później tak zwanej „modlitwy Jezusowej”. Jest to wielka tradycja modlitwy, szczególnie w Kościele Wschodnim, ale coraz częściej podejmują ją ludzie z Kościoła Zachodniego.

Włodzimierz Zatorski OSB

Fragment książki „Rozważania liturgiczne na każdy dzień”, t. 5, Tyniec 2010. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Wydawnictwa Benedyktynów Tyniec.

Zobacz także