„Więc”


Ta spójka ma kapitalne znaczenie dla zrozumienia zakończenia Mateuszowej ewangelii. Ewangelista opisuje w nim finał kształtowania przez Jezusa swoich uczniów. Nauczyciel wyznacza uczniowi zadanie do wykonania. 

 
Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam, gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: „Dana jest Mi wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc  i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co Wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. (Mt 28, 16 – 20)
 
„Idźcie zatem i czyńcie uczniami wszystkich.” Czytam tak: ponieważ Jezusowi dana jest wszelka władza, zatem w jej ramach, w całej jej swoistości i niepowtarzalności, (bo wszelka to także jedyna i niepowtarzalna), ma On moc określić charakter zadania uczniów. Z rybaków, celnika… czyni nauczycieli. Całkowicie dezorganizuje ich dotychczasowe życie i absolutnie na nowo je rekonstruuje. Przed trzema laty nikomu z jedenastu ani się śniło, że spotkają Jezusa Chrystusa, który unicestwi ich wydawałoby się definitywnie ustalony tryb życia, jego wyróżniki, cele, zadania i określi nowe, nowe nowością radykalną. Dana jest Mi wszelka władza w niebie i na ziemi.
 
Władza, która określa zadanie w Bożym planie stworzenia i zbawienia świata – władza samego Boga – cudowna, nieprawdopodobna. Władza niezwykła, bo jakiej trzeba mocy, by tak gruntownie przeorientować tych ludzi i to nie naruszając ich integralności, ich wolności, zdolności samostanowienia.    

Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Marian Grabowski

Marian Grabowski na Liturgia.pl

Dr hab. fizyki teoretycznej, profesor zwyczajny nauk humanistycznych. Kierownik Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu. Zajmuje się aksjologią nauki, etyką, antropologią filozoficzną. Autor m.in. książek: "Historia upadku", "Pomazaniec. Przyczynek do chrystologii filozoficznej", "Podziw i zdumienie w matematyce i fizyce".