Wielka jest pokora Chrystusa

Nasz Zbawiciel zostawił nam dwa przykłady: jeden pokory, drugi czystości. Przykład pokory dał nam wówczas, kiedy umywał uczniom nogi. Mówił: „Jeśli Ja, Pan i Nauczyciel wasz, umyłem nogi wasze i wy powinniście jeden drugiemu nogi umywać”. Przykład czystości dał, kiedy rozporządzał Swoim Ciałem, o czym mówił: „To czyńcie na moją pamiątkę”.

Fragmenty kazania Peregryna z Opola na Wielki Piątek pochodzą ze zbioru kazań Sermones de tempore et de sanctis.

Peregryn z Opola – śląski dominikanin, kaznodzieja z przełomu XIII/XIV, spowiednik księcia Władysława. Najbardziej znany jako kaznodzieja. Jego kazania De temporeDe sanctis, napisane w języku łacińskim, były w tamtym czasie popularne w wielu krajach Europy.

Posłuchaj nagrania komentarza (czyta Michał Koza)
http://www.liturgia.pl/zasoby/uploads/files/dzwieki/12888_1.mp3|duration=455

W wersji audio przedstawiamy także kazanie Peregryna na Niedzielę Palmową i Wielki Piątek. Lektorami są członkowie zespołu Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny i Liturgia.pl. Dzisiejsze kazanie czytał Michał Koza (redaktor Liturgia.pl).

Zobacz także