Wielkanoc prawosławna w kościele katolickim w Pekinie

Z braku własnej świątyni nieliczni prawosławni w Pekinie obchodzili w tym roku Wielkanoc w stołecznej katedrze katolickiej. Obrzędom przewodniczyli, po raz pierwszy od 40 lat, świeccy, gdyż w całych Chinach nie ma obecnie żadnego kapłana tego wyznania. Ostatni zmarł ponad dwa lata temu, a władze chińskie nie zezwalają obecnie na zapraszanie duchownych z zagranicy.

Aby odprawić nabożeństwo, wierni musieli poprosić o specjalne zezwolenie władze miejskie Pekinu, a po obrzędach wyrazili oni "wielką wdzięczność" magistratowi za wydanie takiej zgody. Wyrazili także nadzieję, że "wkrótce będzie możliwe podjęcie pracy przez chińskich księży prawosławnych".

Kościół prawosławny w Chinach powstał dzięki działalności misyjnej Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego (RKP) w XIX w. W 1957, gdy komuniści w ramach walki z religią zażądali m.in. zerwania więzi miejscowych chrześcijan z ich współwyznawcami za granicą (to wtedy powstało np. Patriotyczne Stowarzyszenie Katolików Chińskich, nie utrzymujące więzi z Rzymem i nie uznające papieża za swego zwierzchnika), Patriarchat Moskiewski udzielił prawosławnym w Chinach szerokiej autonomii, ale nie pełnej niezależności, choć w praktyce ona istniała.

W latach tzw. rewolucji kulturalnej (1966-76) niewielka wspólnota prawosławna w tym kraju w praktyce przestała istnieć, Dopiero na początku lat dziewięćdziesiątych RKP zaczął wykazywać zainteresowanie swymi współwyznawcami w najludniejszym kraju świata. Kilkakrotnie przyjeżdżali tam przedstawiciele Patriarchatu Moskiewskiego, którzy odprawiali msze i nabożeństwa na terenie ambasady Rosji w Pekinie i podejmowali, jak na razie, bezskuteczne starania o wznowienie działalności miejscowej wspólnoty prawosławnej. Według źródeł rosyjskich, na ziemi chińskiej żyje obecnie ok. 13 tys. prawosławnych, z czego mniej więcej 400 – w Pekinie.

Również w tym roku w jednej z sal rosyjskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego odprawione zostało nabożeństwo paschalne, ale było ono zamknięte dla Chińczyków.

W 2003 r. zmarł w wieku 80 lat ostatni prawosławny kapłan chiński, urodzony w tym kraju – o. Alexander Du Lifu; nabożeństwo żałobne odprawiono wówczas w stołecznym kościele katolickim. Był on jednym z trzech rodzimych księży prawosławnych. Drugi – ks. Michael (Michaił) Van mieszka obecnie w Australii a o. Evangel Lu zmarł.

inf. KAI

 

Zobacz także