Wielki Czwartek w jerozolimskiej Bazylice Bożego Grobu

O jedność wszystkich chrześcijan modlono się w czasie wielkoczwartkowej liturgii w Jerozolimie. Przybyło na nią więcej pielgrzymów niż w ubiegłych latach. Uroczystej Eucharystii przewodniczył łaciński patriarcha Jerozolimy abp Michel Sabbah.

Ponieważ Bazylikę Bożego Grobu użytkuje kilka Kościołów, katolicka Msza Wieczerzy Pańskiej została odprawiona przed południem. Na zakończenie liturgii po eucharystycznej procesji Najświętszy Sakrament został złożony w tabernakulum ustawionym na Grobie Pana Jezusa. Jest to charakterystyczny element jerozolimskiej liturgii wielkoczwartkowej symbolizujący Chrystusa żyjącego i dającego się nam pod postaciami chleba i wina.

W kazaniu skierowanym do około 150 kapłanów i licznych wiernych abp Sabbah skomentował Janowy opis umycia nóg i zaprosił do refleksji nad naszą odpowiedzią na łaskę powołania do jedności.

inf. KAI

 

Zobacz także