Wielki Czwartek

Kiedy chwalebni uczniowie na wieczerzy podczas umycia nóg zostali oświeceni, wtedy Judasz niegodny, zamroczony pożądaniem srebra, niesprawiedliwym sędziom wydaje Ciebie, sprawiedliwego Sędziego. Chciwy zbieraczu bogactw! Popatrz na tego, który dla nich się powiesił. Unikaj chciwości, oto na co poważyła się chciwość wobec swego Nauczyciela. O, Panie, dobry we wszystkim, chwała Tobie!

Obchody Wielkiego Czwartku zaczynają się już wieczorem w Wielką Środę, kiedy sprawowana jest jutrznia Wielkiego Czwartku. Rano w cerkwiach rano sprawowana jest Liturgia św. Bazylego z nieszporami, która jest odpowiednikiem naszej Mszy Wieczerzy Pańskiej (poranne sprawowanie tej Liturgii związane jest głównie z tym, że post Eucharystyczny w Kościele Prawosławnym jest taki, jaki był jeszcze u nas do niedawna, czyli od północy, aż do przyjęcia Eucharystii). Ma ona tego dnia pewne osobliwości. Jedną z nich jest to, że zamiast Hymnu Cherubinów śpiewany jest specjalny troparion będący fragmentem modlitwy przed przyjęciem Komunii Św.:     

Przyjmij mnie dzisiaj, Synu Boży, jako uczestnika Twej mistycznej
wieczerzy, gdyż nie zdradzę Twym wrogom tajemnicy, ani też nie pocałuję
Ciebie jak Judasz, lecz jak łotr wyznaję Ciebie: Pamiętaj o mnie, Panie, w
Twoim Królestwie. Alleluja. Alleluja. Alleluja.

Tego dnia przygotowuje się również Święte Dary dla chorych, które są przechowywane przez cały rok na ołtarzu w tzw. darochranitielnicy (to odpowiednik naszego tabernakulum).
Po zakończonej liturgii w cerkwiach katedralnych biskupi dokonują obrzędu umycia nóg 12 mężczyznom (bardzo często są to kapłani z diecezji danego biskupa). Ma ono bardzo piękny przebieg. Otóż Ewangelia dzieje się "na żywo", tzn. diakon czyta Ewangelię o obmyciu nóg i biskup wykonuje te czynności w trakcie ich czytania. Co więcej, gdy Jezus zaczyna dialog z uczniami, taki sam dialog odbywa biskup z tymi, którym obmywane są nogi.
Wieczorem w Wielki Czwartek sprawowana jest jutrznia wielkopiątkowa, ale o tym jutro.

 

Na zdjęciu abp Abel (biskup lubelcko – chełmski Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego) umywający nogi 12 mężczyznom (źródło: www.cerkiew.pl)


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także