Wierność łasce

Komentarz do czytań na XV Niedzielę zwykłą roku B

rozeslanieWydaje mi się, że wszyscy oczekujemy tego czasu, gdy "ucałuje się sprawiedliwość i pokój. Gdy zapanuje sprawiedliwość wśród niesprawiedliwości, gdy wreszcie nadejdzie pokój tam gdzie go brakuje. A może już tego nie oczekujemy? Może zamarła w nas nadzieja, fundament chrześcijańskiego powołania? 

rozeslanie1Bo tak łatwiej żyć, bez emocji patrzeć na grzech, krzywdę i przemoc. I przechodzić spokojnie wobec tego na porządku dziennym. Nie pragnąć już niczego więcej bo tak łatwiej. Bo wiele naszych pragnień i marzeń zostało pogrzebanych w popiele codzienności i zgaszonych twardą i surową mową współczesnych Amazjaszy.

Dlatego Pan posyła swoich proroków i apostołów byśmy przez ich słowo przejrzeli. Są to niezmiernie niewygodni ludzie. Przemawiają do naszych serc by je poruszyć, by na nowo odżyło PRAGNIENIE w owych sercach złożone. I próżne są wysiłki kapłanów z Betel, by przepędzić proroków dzisiejszego czasu, by zagłuszyć wołanie Ducha danego nam jako zadatek przyszłego Nieba. Ducha, który wyciąga człowieka z jego ciemnej celi samotności, zwątpienia i niewiary. Ducha, który nieustannie świadczy, że wkrótce wszystkie nasze najgłębsze i prawdziwe pragnienia znajdą wypełnienie.

A wypełnienie Obietnicy jest blisko. Kiedy spotka się Twoje PRAGNIENIE z Jezusowym "PRAGNĘ" wypowiedzianym na Krzyżu, wtedy to spotka się ze sobą łaska i wierność. Łaska Boga i wierność człowieka. Wówczas ziemia naszego wygnania wyda swój owoc, a "Pan sam obdarzy szczęściem". Blisko jest nasze zbawienie…

Adam Wyszyński OP

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.