Wierność w trzech wymiarach

Swego czasu wybrałem się do kina na trójwymiarowy film...

… ale nie o tym chciałem dziś napisać, tylko o trzech wymiarach wierności, o której mowa w ewangelicznej sentencji.

Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny…

Wymiar pierwszy: nakaz – wierność należy okazywać nawet w drobnych sprawach.

Wymiar drugi: obietnica – wierność w drobnych rzeczach wyrobi cnotę, a to pozwoli sprawdzić się w trudniejszych sytuacjach.

Wymiar trzeci, ukryty: źródło wierności. Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego – pisze św. Paweł do Tesaloniczan. Łaska Boża jest zawsze pierwsza. Ona uprzedza dobre ludzkie zamiary, towarzyszy im i pomaga doprowadzić do końca.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Błażej Matusiak OP

Błażej Matusiak OP na Liturgia.pl

Obecnie w dominikańskim klasztorze w Pradze. Publikacje: Hildegarda z Bingen. Teologia muzyki (Kraków 2003); recenzje płytowe w Canorze, cykl audycji „Musica in Ecclesia” w Radiu Józef.