Wigry: Spotkania chorałowe „Gregorianum” nawiązujące do wzorców Solesmes

Spotkania chorałowe "Gregorianum", to nawiązanie do wielowiekowej tradycji szkół śpiewu (tzw. schola gregoriana) gdzie uczono tradycyjnej formy chorału gregoriańskiego. Organizowane przez DPT w Wigrach zajęcia w formie seminarium odbywać się będą raz w miesiącu od listopada tego, do maja przyszłego roku. Będą ściśle nawiązywać do wzorców wykonawczych i interpretacyjnych przekazywanych przez opactwo benedyktyńskie w Solesmes (Francja). Ta mała miejscowość, około 250 km na południowy-zachód od Paryża, znana jest na całym świecie z piękna i dostojności odprawianej tam liturgii, a w niej śpiewu chorału gregoriańskiego.

KlasztorWśród specjalistów i badaczy chorału znaczenie benedyktyńskiego opactwa w Solesmes jest nieocenione. Mnisi, którzy zrekonstruowali średniowieczną wersję chorału gregoriańskiego, wydali również nową wersję graduału rzymskiego obowiązującą w liturgii Kościoła Rzymskiego.

Inicjatorem prac nad reaktywowaniem autentycznego chorału był opat tego klasztoru, P. Gueranger, inspirator ruchu liturgicznego. Uważał on, że odnowa liturgii musi iść w parze z odnową chorału, który powinien być nie tylko poprawny melodycznie i rytmicznie, ale winien być także poprawnie wykonany. W myśl zasady: "res, non verba" rozpoczęto od badawczych prac nad najstarszymi przekazami chorałowymi.

W badaniach rękopisów ustalano najpierw cechy paleograficzne i melodyczne, proweniencję i kopistów. Następnie dokonywano segregacji notacji oraz klasyfikacji melodycznej według grup formuł melodycznych wyłonionych na podstawie tablic porównawczych. Dopiero potem, dla właściwej interpretacji rękopisów, korzystano z informacji z pism teoretyków chorału, liturgistów i filologów. W oparciu o studium rękopisów wszczęto w Solesmes pod koniec XIX w. działalność wydawniczą. Ukazał się szereg wydawnictw oraz publikacji z dziedziny chorału.

Uczestnicy spotkań zapoznają się z rysem historycznym chorału, z notacją (cheironomiczną, literową, diastematyczną), praktyką wykonawczą średniowiecznych psalmodii, antyfon, responsoriów. Każde spotkanie zakończy czynny udział uczestników w roli chóru we mszy św. sprawowanej po łacinie.

W pierwszym spotkaniu seminaryjnym jako zespół warsztatowy uczestniczyć będzie Schola Gregoriana CLAMAVERUNT IUSTI. Wydarzeniem zamykającym spotkania chorałowe będzie koncert w wykonaniu Chóru i Orkiestry Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Podczas koncertu zabrzmi "VESPERAE PRO DEFUNCTIS", utwór współczesnego kompozytora Pawła Łukaszewskiego, stylistycznie nawiązujący do chorału gregoriańskiego.

Pierwszą sesję zaplanowano w dniach 14-16 listopada 2008. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Domu Pracy Twórczej w Wigrach: http://www.wigry.org

inf. i fot. wigry.org

 

Zobacz także

Wigry: Spotkania chorałowe „Gregorianum” nawiązujące do wzorców Solesmes

Spotkania chorałowe "Gregorianum", to nawiązanie do wielowiekowej tradycji szkół śpiewu (tzw. schola gregoriana) gdzie uczono tradycyjnej formy chorału gregoriańskiego. Organizowane przez DPT w Wigrach zajęcia w formie seminarium odbywać się będą raz w miesiącu od listopada tego, do maja przyszłego roku. Będą ściśle nawiązywać do wzorców wykonawczych i interpretacyjnych przekazywanych przez opactwo benedyktyńskie w Solesmes (Francja). Ta mała miejscowość, około 250 km na południowy-zachód od Paryża, znana jest na całym świecie z piękna i dostojności odprawianej tam liturgii, a w niej śpiewu chorału gregoriańskiego.

Spotkania chorałowe "Gregorianum", to nawiązanie do wielowiekowej tradycji szkół śpiewu (tzw. schola gregoriana) gdzie uczono tradycyjnej formy chorału gregoriańskiego. Organizowane przez DPT w Wigrach zajęcia w formie seminarium odbywać się będą raz w miesiącu od listopada tego, do maja przyszłego roku. Będą ściśle nawiązywać do wzorców wykonawczych i interpretacyjnych przekazywanych przez opactwo benedyktyńskie w Solesmes (Francja). Ta mała miejscowość, około 250 km na południowy-zachód od Paryża, znana jest na całym świecie z piękna i dostojności odprawianej tam liturgii, a w niej śpiewu chorału gregoriańskiego.

none

Zobacz także