Wilno: Odpust w Ostrej Bramie

Uroczystość Matki Miłosierdzia zwieńczyła oktawę odpustową Opieki Matki Bożej Ostrobramskiej. Odpustowi w Wilnie towarzyszyło hasło: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Dziesiątki tysięcy wiernych z Wilna, okolic i nawet odległych miejscowości, nawiedziły w ostatnich dniach Kaplicę Ostrobramską z cudownym obrazem. Kustosz Sanktuarium ks. Jan Kasiukiewicz zaproponował w tym roku, by uczestnicy odpustu zapoznali się z dziełami miłosierdzia realizowanymi przez Caritas archidiecezji wileńskiej.

Była możliwość odwiedzenia domu matki i dziecka, noclegowni oraz jadłodajni Betania. W pomieszczeniach przykościelnych w czasie odpustu była czynna kawiarnia miłosierdzia, gdzie parafie wileńskie zorganizowały bezpłatny poczęstunek dla przybywających pielgrzymów. Codziennie w czasie odpustu sprawowano osiem Mszy św.: cztery po polsku i cztery po litewsku. W niedzielę 16 listopada biskupi Litwy na czele z metropolitą wileńskim kard. Audrysem Juozasem Bačkisem również sprawowali Eucharystię w obu językach.

inf. KAI

 

Zobacz także