Wkrótce konsystorz w sprawie nowych kanonizacji

W sobotę 1 lipca odbędzie się w Sali Konsystorialnej Pałacu Apostolskiego w Watykanie publiczny konsystorz zwyczajny w sprawie kanonizacji czworga błogosławionych z Meksyku, Włoch i Francji. Są to błogosławieni: bp Rafał Guizar Valencia (1878-1938) z Meksyku, ks. Filip Smaldone (1848-1923) i s. Róża Venerini (1656-1728) - oboje z Włoch oraz Francuzka s. Teodora (Anna-Teresa) Guérin (1798-1856). Poza R. Venerini, którą beatyfikował w 1952 Pius XII, pozostałych wyniósł na ołtarze w latach 1995-98 Jan Paweł II.

W czasie konsystorza zostaną rozpatrzone sprawy dotyczące kanonizacji całej czwórki, zwłaszcza uznania za cuda niezwykłych uzdrowień, jakie dokonały się za wstawiennictwem wspomnianych osób. Jeśli zostaną ustalone daty przyszłych kanonizacji (lub jednego obrzędu zbiorowego), będą to pierwsze tego rodzaju ceremonie w tym roku.

Rafał Guizar Valencia był biskupem meksykańskiej diecezji Vera Cruz a jego posługa przypadła na czas prześladowania Kościoła w tym kraju. Zasłynął z dobrego serca i wielkoduszności wobec swych księży, a także ubogich i chorych, wiele uwagi poświęcał ewangelizacji ziem, na których sprawował swój urząd. Błogosławionym ogłosił go 29 stycznia 1995 Jan Paweł II.

Filip Smaldone pochodził z Neapolu. Jako kapłan żył również w trudnych dla Kościoła czasach, gdy na Półwyspie Apenińskim trwały walki o zjednoczenie Włoch. Troszczył się o biednych, ale przede wszystkim zasłużył się jako duszpasterz głuchoniemych, którym poświęcał najwięcej uwagi. Z myślą o nich założył nawet Instytut Sióstr Salezjanek od Najświętszych Serc. Założył też Ligę Eucharystyczną, propagującą kult Najświętszego Sakramentu. Beatyfikował go 12 maja 1996 Jan Paweł II.

Róża Venerini urodziła się w Viterbo. Odznaczała się wielką wrażliwością na krzywdę i biedę ludzką, jednocześnie starając się szerzyć wiarę w swoim otoczeniu, zwłaszcza wśród dziewcząt i kobiet najbardziej narażonych na wykolejenie. Założyła Zgromadzenie Pobożnych Nauczycielek, nazwanych od jej nazwiska "Venerini". Błogosławioną ogłosił ją 4 maja 1952 Pius XII.

Teodora (imiona świeckie: Anna Teresa) Guérin była Francuzką. Założyła Zgromadzenie Sióstr od Opatrzności, zwane potocznie Siostrami od Matki Bożej z Woods. Beatyfikował ją Jan Paweł II dnia 25 października 1998 r.

inf. KAI

 

Zobacz także