Włochy: 10 placów dla 10 przykazań

8 września na Piazza del Popolo Włoska Odnowa w Duchu Świętym oraz Papieska Rada ds. Nowej Ewangelizacji rozpoczęły świętowanie Roku Wiary, inicjując projekt „10 placów dla 10 przykazań” (10 Piazze per 10 Comandamenti).

Papież Benedykt XVI przypomniał w specjalnym wideokomentarzu do wydarzenia w Rzymie:

Odpowiadamy, że Bóg dał nam przykazania, aby wychować nas do prawdziwej wolności i miłości autentycznej, tak byśmy mogli być naprawdę szczęśliwi. Są one znakiem miłości Boga Ojca, Jego pragnienia, by nauczyć nas prawidłowo odróżniać dobro od zła, prawdę od fałszu, to, co sprawiedliwe, od tego, co niesprawiedliwe. Są zrozumiałe dla wszystkich. A właśnie dlatego, że ujmują podstawowe wartości w konkretne normy i zasady, człowiek wprowadzając je w życie może zdążać drogą prawdziwej wolności, która umacnia go na szlaku prowadzącym do życia i szczęścia. Przeciwnie, kiedy w swojej egzystencji człowiek nie bierze przykazań pod uwagę, nie tylko staje się obcym Bogu i porzuca przymierze z Nim, ale też oddala się od życia i trwałego szczęścia.

Publiczne debaty, program artystyczny oraz ludzkie świadectwa wiary będą stanowić scenariusz każdego z 10 spotkań, organizowanych aż do rozpoczęcia Roku Wiary w różnych miastach Włoch. Przykazania dobierano uważnie, dopasowując je do charakteru miejsca (placu), w którym będzie się o nich nauczać. Pierwsze przykazanie: „Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną” przypadło w udziale Turynowi, w Palermo natomiast wierni będą poruszeni do refleksji nad znaczeniem słów: „Nie zabijaj!”, w Mediolanie – sercu życia gospodarczego Włoch – spotkanie będzie poświęcone świętości Dnia Pańskiego. W minioną sobotę, 15 września, w Weronie na Piazza dei Signiori oraz w Neapolu na Piazza del Plebiscito spotkania poświęcono II i IV przykazaniu.

 

http://www.youtube.com/watch?v=ip9gltNrj1I|image=http://i1.ytimg.com/vi/ip9gltNrj1I/1.jpg

Cytaty w jęz. włoskim, pojawiające się w spocie, pochodzą z Biblii: Jam jest Pan Bóg Twój (Wj 20,2); Powołał Mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. (Iz 49,1); Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3, 16–18). Przesłanie końcowe mówi: Bóg jest Miłością!

Kolejne przykazania zostaną przypomniane na następujących placach:

Jam jest Pan, Bóg Twój – w Rzymie

  1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną – w Turynie
  2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego na daremno – w Weronie
  3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił – w Mediolanie
  4. Czcij ojca swego i matkę swoją – w Neapolu
  5. Nie zabijaj! – w Palermo
  6. Nie cudzołóż! – w Bari
  7. Nie kradnij! – w Genui
  8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu – we Florencji
  9. Nie pożądaj żony bliźniego swego – w Bolonii
  10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest – w Cagliari

Wkrótce na Blogu redakcyjnym Liturgia.pl więcej tekstów-relacji, poświęconych projektowi „10 placów dla 10 przykazań”.

Zobacz także