Włochy: Większość biskupów utrudnia odprawianie Mszy przedsoborowej

Większość włoskich biskupów „utrudnia wprowadzenie w życie motu proprio «Summorum Pontificum»” w sprawie liberalizacji Mszy przedsoborowej. Ujawnił to ks. Camille Perl, sekretarz Papieskiej Komisji „Ecclesia Dei”, zajmującej się kontaktami z lefebrystami.

Przemawiając podczas sympozjum zorganizowanego w Rzymie z okazji pierwszej rocznicy wejścia w życie papieskiego dokumentu, duchowny z Luksemburga oświadczył, że „we Włoszech większość biskupów, poza nielicznymi podziwu godnymi wyjątkami, stwarza przeszkody realizacji motu proprio w sprawie Mszy po łacinie. To samo trzeba powiedzieć o wielu przełożonych zakonnych, którzy zakazują swoim kapłanom odprawiania Mszy według dawnego rytu”. „Problemy tego rodzaju występują także w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Australii” – dodał ks. Perl.

Przypomniał, że „w XX w. pojawiły się opinie teologów, którzy starali się zbliżyć liturgię katolicką do liturgii protestanckiej i opinie te zagnieździły się w praktyce, w katechezie w wielu krajach, objawiło się to tendencją do «protestantyzacji» katolicyzmu”.

Sekretarz komisji powołanej przez Jana Pawła II niemal zaraz po schizmie arcybiskupa Marcela Lefebvre’a stwierdził jednocześnie, że „Mszał Pawła VI zdaje się nie liczyć z tym zjawiskiem”. „Dlatego byliśmy świadkami próby pozbawienia znaczenia celebracji eucharystycznej i przekształcenia Mszy w święto zgromadzenia, które celebruje samo siebie” – powiedział ks. Perl.

Zacytował list do biskupów, jaki Benedykt XVI dołączył do swego dokumentu, gdzie napisał, iż „stało się tak głównie dlatego, że w wielu miejscach celebracje nie przebiegały w sposób zgodny z przepisami zawartymi w nowym Mszale, a posługiwanie się nim pojmowano jako upoważnienie, a nawet jako zobowiązanie do twórczości, która często prowadziła do deformacji liturgii, trudnych do zniesienia”.

inf. KAI

 

Zobacz także