Wojciech Gołaski OP

Wojciech Gołaski OPWojciech Gołaski OPDominikanin, teolog i kaznodzieja. Zainicjował po wiekach ponowną obecność muzyki dawnej w Jarosławiu. W szczególności pośredniczył w kontaktach szefa artystycznego Festiwalu Muzyki Dawnej „Pieśń naszych korzeni”, Marcina Bornus-Szczycińskiego, z władzami miasta.

Uczestniczył w negocjacjach poprzedzających przeniesienie Festiwalu ze Starego Sącza do Jarosławia. W latach 2002–2003 był kantorem konwentu dominikanów na Służewie, gdzie założył i prowadził duszpastersko nieformalne Bractwo Śpiewacze, którego „starszym” był Adam Strug.

Od roku 2006 mieszka w klasztorze łódzkim, gdzie zainicjował cykl koncertów muzyki dawnej „Gdy muzyka była młodsza”. Ojciec Wojciech bada zarówno teologiczne aspekty celebracji, jak i formy najbardziej im właściwe. 

Swoje przemyślenia publikował między innymi w „Teofilu” i na łamach serwisu Liturgia.pl. Szczególnie interesuje się tradycjami kantorskimi i muzyką epok minionych – średniowiecza i renesansu.

Prowadzi bloga pt. „Ogólna teoria wszystkiego” w serwisie Liturgia.pl.

Zobacz także