Wola Ojca

Wola Boga – Stwórcy uzewnętrzniona we wszystkim co i jakie jest

Wola Boga – Prawodawcy wyrażona w tym, jaki powinien być ludzki świat

Wola Boga – Ojca ...

 
Nie każdy, kto mówi Mi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: „Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?” Wtedy oświadczę im: „Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości”.
Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki”. (Mt 7.21 – 27)
 
Wola ojca dotyczy dziecka indywidualnie. Nie ta ogólna dla wszystkich, którzy jego władzy podlegają, ale ta, która obejmuje mnie osobiście, bardziej niż ja sam siebie obejmuję. Wyraża mnie bardziej, niż ja sam siebie wyrazić potrafię. Ustala i definiuje mój życiowy tor tam, gdzie o tym wiem i tam, gdzie o tym nic nie wiem.
 
Ile istnieje typologii chrześcijan
       tylko nominalni
       deklaratywni a nie faktyczni
       wierzący w istnienie i boskość Jezusa wiarą bez konsekwenccji
       służący Mu wiernie jak sługa panu
       entuzjastycznie działający w mocy Jego imienia
      

Tymczasem w całej tej mnogości lepszych i gorszych, żarliwych i letnich, postępowych nowinkarzy i tradycyjnych ortodoksów… rozgrywają się tylko dwa scenariusze. Chwila próby, wynik której zależy od tego, na czym położono fundament. Dzień „ów”. Piasek i skała – wola Ojca czy cokolwiek innego.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Marian Grabowski

Marian Grabowski na Liturgia.pl

Dr hab. fizyki teoretycznej, profesor zwyczajny nauk humanistycznych. Kierownik Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu. Zajmuje się aksjologią nauki, etyką, antropologią filozoficzną. Autor m.in. książek: "Historia upadku", "Pomazaniec. Przyczynek do chrystologii filozoficznej", "Podziw i zdumienie w matematyce i fizyce".