Wrocław: Działanie Ducha Świętego w liturgii – wykład o. Tomasza Grabowskiego OP

Dominikańska Szkoła Wiary we Wrocławiu na kolejne spotkanie zaprosiła o. Tomasza Grabowskiego OP. W sobotę 22 kwietnia o godz. 17.00 w starym refektarzu klasztoru Dominikanów we Wrocławiu (pl. Dominikański 2) wygłosi wykład „Działanie Ducha Świętego w liturgii”.

Wiele osób wierzących lub poszukujących deklaruje, że nie identyfikują się z Kościołem rzymskokatolickim, gdyż nie odnajdują Boga w celebracjach liturgicznych, które określają często mianem skostniałych rytuałów. Czy odpowiedzią na to jest inne sprawowanie liturgii? Zarówno staranność w samej celebracji, jak i wysoki poziom kaznodziejski są bardzo ważne – ale kluczowe jest zrozumienie, czym jest Eucharystia. Uświadomienie sobie, że to właśnie przez nią działa Bóg, że to przez nią – za każdym razem bardzo podobną – mamy bezpośredni dostęp do Bożej łaski. Katechizm Kościoła Katolickiego określa Eucharystię mianem „źródła i szczytu życia chrześcijańskiego” – to nie piękna formuła, ale głęboka prawda. Msza Święta może wydawać się zbyt oswojona, zbyt powszednia, aby być miejscem i czasem, gdy uobecnia się kluczowa tajemnica chrześcijaństwa – ale tak właśnie jest. Żadne najbardziej wyrafinowane poszukiwania duchowe – same w sobie bardzo cenne – nie zastąpią uczestnictwa w Eucharystii i przyjmowania Komunii Świętej w stanie łaski uświęcającej.

Liturgia Eucharystii określana omawiana jest najczęściej w odniesieniu do ofiary Syna. O. Tomasz Grabowski OP mówić będzie natomiast o tym, w jaki sposób w liturgii działa Duch Święty. Liturgia powinna mocą Ducha poprzez znaki: słowo, gest i sztukę, uobecnić wydarzenia paschalne – napisał o. Grabowski, omawiając książkę Josepha Ratzingera „Duch liturgii”.

Wstęp na spotkanie jest wolny. Program wykładów na cały 2017 rok oraz nagrania poprzednich wykładów znaleźć można na stronie internetowej www.dsw.wroclaw.dominikanie.pl.

Tomasz Grabowski OP (ur. 1978) – dominikanin, członek Rady Prowincji. Prowadził szereg wykładów poświęconych liturgii w ramach m.in. Dominikańskich Szkół Wiary, Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii, Studium Dominicanum, Wrocławskiego Studium Liturgiczno-Wokalnego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne i formacyjne w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów. Publikował m.in. w miesięczniku „W drodze”, „List” i w „Teofilu”. Prowadzi bloga „19te piętro” na stronie Liturgia.pl. Od początku zaangażowany w działalność Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, w latach 2005-2010 jego dyrektor, a od przekształcenia w Fundację – prezes w latach 2010-2016. Od września 2016 r. prezes Wydawnictwa Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego „W drodze” w Poznaniu i stały współpracownik Fundacji. Od wielu lat interesuje się i bada historię rytu dominikańskiego. Pasjonuje się chorałem gregoriańskim i muzyką chrześcijańską.

Zobacz także