Wrocław: Nabór do Liturgicznego Studium Wokalnego

U podstaw WLSW leży przekonanie, że śpiew nie jest ubogaceniem liturgii, lecz jej integralną częścią. Jest również zaangażowaniem siebie i swoich emocji prowadzącym do czynnego uczestnictwa w Eucharystii.

Mając na uwadze, iż świadomość liturgiczna w wielu środowiskach związanych z muzyką liturgiczną wymaga rozwoju oraz kształcenia na wyższym poziomie, WLSW postawiło sobie następujące cele: poszerzanie wiedzy liturgicznej, doskonalenie umiejętności wokalnych, propagowanie czynnego i świadomego zaangażowania w liturgię Kościoła poprzez śpiew.

Kształcenie w WLSW przewiduje dwuletni program nauczania. Zajęcia odbywają się w czasie roku akademickiego od października do czerwca, raz na 2 tygodnie w soboty. Miejscem zajęć jest klasztor oo. Dominikanów we Wrocławiu.

Zakres kształcenia obejmuje m.in.:

  • emisję głosu,
  • zasady muzyki,
  • kształcenie słuchu,
  • czytanie nut głosem,
  • chorał gregoriański,
  • teologię liturgii.

O poziomie kształcenia decyduje kadra dydaktyczna, jej wiedza, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności. Grono prowadzących zajęcia na WSLW stanowi grupę ekspertów w swojej dziedzinie.

W trakcie roku akademickiego w ramach zajęć WLSW odbywają się również warsztaty muzyczno–liturgiczne, rekolekcje i wykłady gościnne, w których słuchacze Studium uczestniczą na specjalnych zasadach. Wymienione projekty realizowane są we współpracy z Piotrem Pałką, Pawłem Bębenkiem, Hubertem Kowalskim, Sławomirem Witkowskim, Urszulą Rogalą, s. Suzaną Ferfoglią, o. Pawłem Soleckim OFMConv, o. Dawidem Kuszem OP, o. Adamem Wyszyńskim OP.

Warunkiem przyjęcia na WLSW jest posiadanie słuchu i wrażliwości muzycznej oraz chęć rozwijania swojego talentu muzycznego (nie wymagamy ukończenia szkoły muzycznej). Więcej informacji oraz zapisy: www.wlsw.pl. Rekrutacja trwa do 25 września 2012 r.

Wrocławskie Liturgiczne Studium Wokalne zostało założone w 2009 roku z inicjatywy środowiska wrocławskich dominikanów oraz Katarzyny Młynarskiej, która w 2006 roku utworzyła Liturgiczne Studium Wokalne w Krakowie.

bf

Zobacz także