Wrocław: Warsztaty chorałowe i prezentacja z Marcelem Péresem

Poświęcona Naszej Pani Msza (Guiliaume de Machaut, Messe de Nostre Dame) jest pierwszą w historii muzyki nieanonimową kompozycją polifoniczną tego typu. Guillaume de Machaut — poeta i kanonik katedry w Reims skomponował ją przed rokiem 1365. Wspólnie z Festiwalem Muzyki Dawnej "Pieśń naszych korzeni", Stowarzyszenie Schola Gregoriana Silesiensis przygotowuje pracę warsztatową nad tym materiałem.

Układ Mszy przeznaczony do wykonania na koncercie zawiera polifoniczne części stałe oraz monodyczne chorałowe części zmienne przeznaczone na jedno ze świąt maryjnych (chorał XIV-wieczny). Z uwagi na trudny XIV-wieczny zapis (uczestnicy warsztatów śpiewać będą z notacji oryginalnej) praca podzielona jest na dwa etapy. Obydwa etapy prac prowadzi światowej sławy znawca muzyki średniowiecznej – Marcel Péres.

Etap 1: 28-31 maja, Wrocław

Ten etap poświęcony będzie zapoznaniu się z systemem zapisu oraz rozpoczęciu pracy nad częściami polifonicznymi. Prace rozpoczynają się we czwartek, 28 maja, po południu i kończą 31 maja po południu krótką prezentacją koncertową.

Etap 2: 23-29 sierpnia, Jarosław

Ten etap poświęcony będzie kontynuacji pracy nad częściami polifonicznym oraz pracy nad częściami monodycznymi. Na zakończenie festiwalu wykonana zostanie pełna msza.

Dodatkowo prezentacja Mszy zostanie powtórzona we Wrocławiu 31 sierpnia, jako „Wizytówka Festiwalu” w ramach największego polskiego festiwalu muzycznego Wratislavia Cantans – Forum Musicum.

Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia.

za www.ssgs.pl

Zobacz także