Wrocław: Warsztaty liturgicznego śpiewu bizantyjskigo

irmologionZ radością informujemy o Warsztatach śpiewu bizantyjskiego, które w dniach 27-28 listopada br. poprowadzi we Wrocławiu pan Marcin Abijski - psaltis Klasztoru Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Supraślu. 

Tematem warsztatów będzie Irmołogion supraski, a programem śpiewy na Adwent pochodzące z tego źródła.

Marcin Abijski jest wybitnym śpiewakiem i muzykologiem bizantyjskim, absolwentem Ateńskiego Konserwatorium Narodowego oraz Uniwersytetu Ateńskiego, oraz założycielem i dyrygentem Męskiego Chóru Kameralnego im. Bogdana Onisimowicza.

Warsztaty odbędą się w siedzibie Stowarzyszenia – pl. Biskupa Nankiera 17, Wrocław. Rozpoczęcie 27 listopada o godz. 18.00.

Na zakończenie warsztatów chór złożony z kursantów pod dyrekcją Marcina Abijskiego zaprezentuje efekty pracy na koncercie we wrocławskiej Cerkwi świętych Cyryla i Metodego. 

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu Zanurzeni w Tradycji – edycja 2009współfinansowanego przez Gminę Wrocław. Opłata za udział w warsztatach wynosi 50 zł. Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres schola@ssgs.pl. Organizatorzy proszą o dołączenie informacji czy potrzebny będzie nocleg.

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.