Wspomożenie wiernych

Przyjrzyjmy się bliżej wezwaniu z litanii loretańskiej - Wspomożenie wiernych. Święto NMP Wspomożycielki wiernych ustanowił w Kościele papież Pius VII w 1815 roku dla Rzymu i państwa kościelnego. Było to podziękowanie za opiekę Matki Bożej i dopiero w 1959, na prośbę biskupów polskich, to święto zostało wprowadzone w Polsce. Będziemy obchodzić 24 maja.

Dlaczego Matkę Bożą tak nazywamy? ,,Wspomożenie” to już trochę archaiczne określenie. Dzisiaj już nikt nie mówi: ,,Czy mógłbyś mnie wspomóc?”. Raczej powiedzielibyśmy: ,,pomóż mi”. I oto właśnie chodzi: Matka Boża jest nam pomocą w wierze, w naszej duchowej i życiowej drodze do Boga.

To może oczywiste, ale często nie dochodzi do nas, że to Ona była pierwszą, która została wprowadzona na drogę chrześcijaństwa. Niektórych Apostołów nie było jeszcze na świecie, a Ona już uczyła się i zachowywała trudne sprawy, których nie rozumiała, w sercu. To Ona sama, niezrozumiana nawet przez Józefa, borykała się z niepojętą do dziś tajemnicą Wcielenia jedynego Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Była obecna od początku drogi, aż po kres życia Jezusa oraz kiedy młody Kościół stawiał pierwsze kroki po Zmartwychwstaniu.

Mało tego, jak głosi Tradycja (dominikanie skrzętnie to przechowali w Litanii Dominikańskiej), to Ona jako jedyna wiarę w sobotę zachowała. Oczywiście chodzi tu o dzień po ukrzyżowaniu Jezusa, kiedy bez mała wszyscy zwątpili i rozeszli się. Ona nie. Chociaż wielu spraw nie rozumiała, to jednak ufała i wierzyła słowom, które usłyszała na początku całej historii: ,, Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.

Dobrze wiedzieć, że jest Ktoś, kto pomaga nam w naszej drodze do Boga. Dobrze jest mieć świadomość, że nie borykamy się sami z trudnymi sprawami wiary. Dlatego dziękujmy Bogu, że daje nam pomoc, pomoc na miarę samego człowieka – drugiego człowieka, który chce pomagać i pomaga nam.

Najświętsza Matko Boża, Wspomożycielko wiernych – Módl się za nami. Amen.

Zobacz także