Wydrukowano Mszał wizyty Benedykta XVI w Polsce

Wydrukowano już 388 egzemplarzy Mszału Papieskiego wizyty apostolskiej Ojca Świętego Benedykta XVI w Polsce. Księga zawiera teksty liturgiczne wszystkich celebracji przewidzianych w programie pielgrzymki. Mszał przeznaczony jest dla Ojca Świętego oraz uczestniczących w celebracjach biskupów.

Mszał Papieski przygotowany został przez Biuro Papieskich Celebracji Liturgicznych i Komisję Liturgiczną Episkopatu Polski, a wydany przez Tipografia Vaticana. Zawiera formularze mszalne razem z częściami stałymi obrzędów Mszy świętej, czytaniami biblijnymi i modlitwą powszechną. Są to teksty Mszy świętych, które sprawowane będą na Placu Piłsudskiego w Warszawie, w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich oraz na krakowskich Błoniach. W księdze znajdują się również teksty innych przewidzianych celebracji: modlitwy w katedrze warszawskiej, która otwiera wizytę papieską, ekumenicznej liturgii słowa Bożego w kościele ewangelickim pw. Świętej Trójcy w Warszawie, nabożeństwa eucharystycznego na Wałach Jasnogórskich, modlitwy w Wadowicach, modlitewnego czuwania z młodzieżą na krakowskich Błoniach oraz modlitwy przewidzianej podczas spotkania na terenie byłego obozu Auschwitz-Birkenau.

Mszał jest wielojęzyczny. Opis przebiegu poszczególnych celebracji podany jest w języku łacińskim. W tym języku przewidziana jest również większość tekstów euchologijnych, zwłaszcza modlitwy eucharystyczne. Po polsku przewidziane są modlitwy formularzy mszalnych, pozdrowienia liturgiczne, akt pokuty, teksty wzywające lud do modlitwy albo aklamacji oraz jedno końcowe błogosławieństwo. Po polsku podano też wszystkie czytania biblijne, formuły wyznania wiary, modlitwy powszechne, rozważanie podczas adoracji oraz śpiewy należące do ludu, jak hymn Chwała na wysokości czy litania loretańska.

Podczas mszy św. w Warszawie, w modlitwie powszechnej znajdują się wezwania w języku angielskim i białoruskim. Modlitwy przedstawicieli różnych religii i wyznań, podczas zgromadzenia w Birkenau, wypowiadane będą w językach: romskim, rosyjskim, polskim, hebrajskim i angielskim. Pozdrowienie liturgiczne otwierające to spotkanie Ojciec Święty wypowie w języku włoskim, a modlitwę końcową w języku niemieckim.

Przy części formuł przewidzianych w języku polskim, zwłaszcza tych dłuższych i bardziej skomplikowanych, w Mszale widnieje również ich wersja łacińska. Wybór języka będzie ostatecznie zależeć od Ojca Świętego. Mszał zawiera również nuty umieszczone przy śpiewanych częściach celebracji. Na końcu znajdują się łacińskie teksty modlitw "Anioł Pański", "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Mario" oraz formuły błogosławieństw a także spis treści.

Księga wydrukowana została w 388 egzemplarzach. 8 z nich, oprawionych w białą skórę i ozdobionych papieskim herbem, przygotowanych jest bezpośrednio dla Benedykta XVI. 380 sztuk w czerwonych okładkach, ozdobionych herbem Benedykta XVI, wręczonych zostanie biskupom, którzy uczestniczyć będą jako koncelebransi w papieskich celebracjach.

Zobacz także