Wyjaśnienie Kongregacji Nauki Wiary nt. sakramentu chorych

Jedynie biskupi i kapłani mogą ważnie udzielać sakramentu namaszczenia chorych - stwierdza ogłoszona 21 października na łamach "L'Osservatore Romano" nota Kongregacji Nauki Wiary. Dokument ten, noszący datę 11 lutego br. podpisali ówczesny prefekt tej dykasterii kardynał Joseph Ratzinger i jej sekretarz abp Angelo Amato.

W komentarzu do noty watykański dziennik pisze, że osoby podważające tradycyjną naukę w tym względzie powołują się na względy duszpasterskie i brak dostatecznej liczby kapłanów w wielu częściach świata. Celem dokumentu jest zwrócenie uwagi na żądania niektórych środowisk domagających się, by tego sakramentu mogli udzielać również diakoni czy wręcz osoby świeckie. Wiązałoby się to ze szkodami dla wiary i poważnymi stratami duchowymi chorych – pisze "L’Osservatore Romano".

Dziennik przypomina podstawy biblijne, teologiczne i prawne udzielania sakramentu namaszczenia chorych. W tradycji katolickiej zawsze podkreślano, że jego szafarzem może być tu wyłącznie biskup i kapłan. Uobecniają oni bowiem Chrystusa i Kościół. Nauka ta jest ostatecznie zobowiązująca – przypomniała Kongregacji Nauki Wiary.

inf. KAI

 

Zobacz także