Wytyczne nt. stosowania Summorum Pontificum – postscriptum

Podczas niedawnej sesji na Ignatianum ktoś przypomniał mi o moim wpisie blogowym sprzed roku, w którym ujawniłem Wytyczne specjalnej Rady nt. właściwego stosowania Summorum Pontificum.

Przypomniałem sobie teraz, że równo tydzień po tamtym tekście wpadło w moje ręce specjalne oświadczenie tejże Rady, będące reakcją na moje ujawnienie Wytycznych. Chciałem je wtedy od razu zamieścić, ale potem zrezygnowałem, uznając że może już nie warto. Teraz kiedy mi przypomniano o Wytycznych, pomyślałem, że może jednak wydobędę to oświadczenie z czeluści komputera i z rocznym opóźnieniem jednak je zamieszczę. Rada oczekuje, ubolewa, oświadcza, wyraża nadzieję i dementuje.

 

Oświadczenie Rady ds. wprowadzenia w życie Listu apostolskiego Motu proprio Summorum Pontificum oraz instrukcji Universae Ecclesiae dla diecezji polskich w związku z przedwczesnym ujawnieniem Wytycznych Rady

Rada ds. wprowadzenia w życie Listu apostolskiego Motu proprio Summorum Pontificum oraz instrukcji Universae Ecclesiae dla diecezji polskich, zebrana dnia 14 czerwca 2013 r. na swoim nadzwyczajnym posiedzeniu w barze „Na Podolu” w Stepie Szerokim, omówiła sprawę przedwczesnego ujawnienia Wytycznych uchwalonych 1 kwietnia. Ujawnienia dokonała osoba do tego nie upoważniona, bez wiedzy i zgody Rady. Rada oczekuje, że sprawca przedwczesnego ujawnienia Wytycznych zostanie ukarany sprawiedliwą karą, nie wyłączając nakazu regularnej celebracji w usus antiquior. Rada ubolewa z powodu zaistniałej sytuacji i oświadcza, że wobec zamieszania wywołanego tym godnym napiętnowania incydentem i kierując się roztropnością, odkłada wprowadzenie ww. Wytycznych na czas przyszły nieokreślony. Jednocześnie Rada wyraża głęboką nadzieję, że proces wprowadzania w życie Motu proprio Summorum Pontificum oraz instrukcji Universae Ecclesiae przebiegać będzie w sposób właściwy. Rada z całą stanowczością dementuje pojawiające się w dyskusjach internetowych pogłoski, jakoby przewodniczący Rady miał w najbliższym czasie zostać biskupem dla tzw. środowisk tradycyjnych.

 

Ks. infułat dr ciągle jeszcze niezrehab. Grzmocisław Bajdura-Kiełbasiński

(administrator tytularny Pustyni Błędowskiej)

Przewodniczący

 

Ks. kan. (prałat in pectore suo) mgr inż. Skiepścimir Małolepszy

(doktor honoris causa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jabłuszkach Końskich)

Sekretarz

 

***

(Według niesprawdzonych informacji, krótko po zakończeniu posiedzenia Rady bar został wzięty. Ofiar w ludziach nie było. Na razie nie wiadomo czy wydarzenie to będzie miało jakiś wpływ na dalszą działalność Rady.)

***

Sprawca ujawnienia Wytycznych oświadcza w odpowiedzi, że podobnie jak Rada ma nadzieję, że proces wprowadzania w życie Summorum Pontificum przebiegać będzie w sposób właściwy. Zapewnia również iż z synowskim posłuszeństwem przyjmuje nałożoną na siebie karę i zobowiązuje się wykonywać ją gorliwie przez czas nieograniczony, usque ad finem vitae eius.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....