XI niedziela per annum / III niedziela po Pięćdziesiątnicy

Obie kolekty dzisiejszej niedzieli już zostały omówione wcześniej

Mszał Pawła VI, XI niedziela = kolekta Mszy I niedzieli po Pięćdziesiątnicy w Mszale Piusa V, zob. wpis z 4 czerwca.

Mszał Piusa V, III niedziela po Pięćdziesiątnicy – kolekta opisana we wpisie z 3 lipca 2011, właśnie od tej niedzieli zacząłem robić notki o kolektach. Tym samym zamyka się cykl dla niedziel z Mszału Piusa V. Odtąd będę się zajmował już tylko kolektami brakujących niedziel z Mszału Pawła VI oraz uzupełnieniem niedziel, które pominąłem w zeszłym roku (19-22 niedziela z Mszału Pawła VI i 8-11 niedziela z Mszału Piusa V). Dodam jeszcze parę świąt, których w zeszłym roku nie wziąłem pod uawgę.

 


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....