XIII niedziela per annum / Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa

Notatki nt. pochodzenia kolekty dzisiejszej niedzieli w Mszale Pawła VI. To ostatnia z niedziel, rok temu zacząłem od XIV niedzieli, odtąd już tylko uzupełnienia. Ponadto nt. kolekty święta Najdroższej Krwi Chrystusa w Mszale Piusa V.

Mszał Pawła VI, XIII niedziela per annum

Tekst: „Deus, qui, per adoptionem gratiae, lucis nos esse filios voluisti, praesta, quaesumus, ut errorum non involvamur tenebris, sed in splendore veritatis semper maneamus conspicui. Per Dominum”.

Oficjalny polski przekład: „Boże, Ty przez łaskę przybrania uczyniłeś nas dziećmi światłości, nie dopuść, aby nas ogarnęły ciemności błędu, lecz spraw, byśmy żyli w świetle Twej prawdy. Przez naszego Pana”.

Historia modlitwy. Modlitwa została zapożyczona z rytu  ambrozjańskiego. Jedyną księgą, w jakiej ją znalazłem, jest ambrozjański Sacramentarium Triplex, XI-wieczna księga, grupująca formularze liturgiczne tradycji ambrozjańskiej oraz dwóch tradycji rzymskich (gelazjańskiej i gregoriańskiej). Triplex powstał najprawdopodobniej nie z myślą o zastosowaniu w liturgii, ale raczej dla studium i biblioteki. Modlitwa „Deus, qui per adoptionem” występuje w formularzu na trzeci dzień Litaniae maiores, czyli 3-dniowych błagalnych dni modlitw z procesjami przed Wniebowstąpieniem. Modlitwa ta jest w zbiorze ambrozjańskich modlitw na procesję, przed Mszą. Nie ma śladu obecności tej modlitwy w rycie rzymskim. Wygląda na to, że Mszał Pawła VI jest pierwszą księgą, która zastosowała tę modlitwę nie tylko jako kolektę, ale w ogóle podczas Mszy świętej.

Mszał Piusa V, święto Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa

Tekst: „Omnipotens sempiterne Deus, qui Unigenitum filium tuum mundi Redemptorem constituisti, ac eius sanguine placari voluisti: concede, quaesumus, salutis nostrae pretium solemni cultu ita venerari, atque a praesentis vitae malis eius virtute defendi in terris; ut fructu perpetuo laetemur in caelis. Per eundem Dominum”.

Przekład z łac.-pol. Mszału z 1968 r.: „Wszechmogący, wieczny Boże, który ustanowiłeś Odkupicielem świata Jednorodzonego Syna Twojego i dałeś się Jego Krwią przebłagać, prosimy Cię, daj nam uroczyście czcić okup naszego zbawienia i doznawać Jego obrony wśród nieszczęść doczesnego świata. Przez Pana naszego”.

Historia modlitwy. Szczegółowo opisaną historię święta znalazłem tutaj:
Oficjum święta powstało na polecenie papieża Benedykta XIV (1740-1758). Po reformie liturgii święto zostało złączone ze świętem Bożego Ciała, w liturgii posoborowej istnieje tylko w kalendarzach partykularnych, z nowymi tekstami liturgicznymi.

Mszał Pawła VI. Brak.

 


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....