XIX niedziela per annum / XI niedziela po Pięćdziesiątnicy

Ponieważ jutro wyjeżdżam i przez ok. 2 tygodnie odpoczywam od komputera, zamieszczam dziś na zapas trzy notki o kolektach. Najpierw nt. pochodzenia kolekt z najbliższej niedzieli w Mszałach Pawła VI i Piusa V.

Mszał Pawła VI, XIX niedziela per annum

Tekst: „Omnipotens sempiterne Deus, quem, docente Spiritu Sancto, paterno nomine invocare praesumimus, perfice in cordibus nostris spiritum adoptionis filiorum, ut promissam hereditatem ingredi mereamur. Per Dominum”.

Oficjalny polski przekład: „Wszechmogący, wieczny Boże, ośmielamy się Ciebie nazywać Ojcem, umocnij w naszych sercach ducha przybranych dzieci, abyśmy mogli osiągnąć obiecane dziedzictwo. Przez naszego Pana”.

Uwaga redakcyjna. W edycjach z 1970 i 1975 r. nie było wzmianki o Duchu Świętym („docente Spiritu Sancto”), stąd też nie ma jej w polskim przekładzie. Wzmianka została dodana w trzecim wydaniu z 2002 r. Dziwi brak tej wzmianki w dwóch wcześniejszych edycjach łacińskich, ponieważ jest ona w dawnych sakramentarzach.

Historia modlitwy. Modlitwa pojawia się w Sakramentarzu Gregoriańskim typu II (ok. 650/683 r.) jako kolekta VII niedzieli po święcie Michała Archanioła (w tym roku byłoby to 11 listopada). Z Gregorianum II przejmują ją Frankońskie Sakramentarze Gelazjańskie (archetyp z Flavigny, ok. 760/770 r.), jako „orację drugą” (alternatywną kolektę?) przedostatniej niedzieli po Pięćdziesiątnicy, numerowanej jako niedziela 26 (np. Sakramentarz z Gellone, ok. 790/800 r. i Sakramentarz z Rheinau, ok. 800 r.) lub 27 (np. Sakramentarz z Angouleme, ok. 800 r.). Nie przejmuje jej jednak Suplement św. Benedykta z Aniane do Gregorianum papieskiego (ok. 810/815 r.), znajdujący się na głównej linii rozwoju Mszału rzymskiego, stąd modlitwa zanika. Zachowują ją jeszcze niektóre księgi, np. „mieszany” gregoriański Sakramentarz z Fuldy (ok. 975 r.).

Kwestia redakcyjna. W dawnych źródłach incipit modlitwy jest: „Deus, quem docente…”, zamiast „perfice in cordibus nostris spiritum adoptionis filiorum” jest: „crea in nobis fidelium corda filiorum”, a zakończenie jest: „ad promissam hereditatem adgredi valeamus per debitam servitutem”.

Mszał Piusa V, XI niedziela po Pięćdziesiątnicy

Kolekta XI niedzieli = kolekta 27. niedzieli per annum w Mszale Pawła VI, opisana 1 października 2011 r.
 


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....