XV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej

Przedstawiciele trzech religii monoteistycznych - chrześcijaństwa, judaizmu i islamu - wystąpią podczas zainaugurowanego w niedzielę w Częstochowie XV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej. W trakcie 6 dni festiwalowych zaprezentuje się ponad 800 artystów z kilkunastu krajów świata. Odbędzie się 17 prawykonań dzieł muzycznych i jedna premiera.

Celem największej tego typu imprezy w kraju, liczącej się już także w Europie, jest szerzenie ekumenizmu i wzajemnego poznania różnych religii i kultur oraz promocja polskiej muzyki sakralnej. Podczas czternastu kolejnych edycji melomani mogli posłuchać muzyki katolickiej, prawosławnej, protestanckiej, żydowskiej, buddyjskiej, muzułmańskiej i indiańskiej z Andów.

Festiwal zainaugurowała Missa Claromontana czyli "Msza Jasnogórska" Mariana Sawy na chór mieszany, organy i kotły, wykonana w jasnogórskiej bazylice. Eucharystii przewodniczył bp Jan Wątroba z Częstochowy, z którym koncelebrowali m. in.: ks. inf. Ireneusz Skubiś, redaktor naczelny Tygodnika Katolickiego "Niedziela" oraz jasnogórscy podprzeorzy: o. Nikodem Kilnar i o. Sebastian Matecki.

Imprezie towarzyszyć będą wystawy, spektakle oraz seminaria naukowe nawiązujące do 100 urodzin św. Faustyny Kowalskiej, 350. rocznicy obrony Jasnej Góry przed Szwedami oraz 300. urodzin jasnogórskiego kompozytora o. Erika Briknera.

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej "Gaude Mater" obejmuje obszerny program wydarzeń artystycznych o charakterze interdyscyplinarnym. Formuła repertuarowa festiwalu od lat obejmuje zarówno prezentację muzyki polskiej, o pochodzeniu i inspiracjach chrześcijańskich (zarówno wyznania katolickiego, jak i prawosławnego, protestanckich oraz innych wyznań chrześcijańskich), a także niechrześcijańskich. W tym roku w programie znajdzie się m.in. koncert muzyki islamskiej, podczas którego zaprezentuje się zespół Fils de Gnaoua z Tangeru (Maroko), synagogalnej – w wykonaniu światowej sławy żydowskiego kantora z Nowego Jorku, Benziona Millera, koncert chorału gregoriańskiego oraz koncert improwizacji jazzowych inspirowanych chorałem. W tym ostatnim koncercie udział weźmie znakomity polski pianista jazzowy, Włodek Pawlik.

Piętnasty jubileuszowy festiwal będzie pod wieloma względami rekordowy. W koncertach wystąpi 837 artystów z Węgier, Słowacji, Ukrainy, Białorusi, USA, Maroka i Polski. Poza polskimi przyjadą kompozytorzy z Chile, Kanady, Australii i Niemiec. Jak co roku muzyka sakralna zabrzmi nie tylko w salach koncertowych, ale także w świątyniach, i to nie tylko katolickich. Pierwszy raz wykorzystany zostanie również jasnogórski Wieczernik, gdzie odbędzie się przedstawienie plenerowe "Wielki teatr świata" w reżyserii Henryka Adamka.

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej "Gaude Mater" organizowany od 1991 r. pod patronatem Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Sekretariatu Episkopatu Polski jest jedną z największych imprez muzycznych i jedyną o tak szerokiej formule w Polsce. Zalicza się również do czołówki festiwali w Europie. Jego największą wartością jest konsekwentnie realizowana przez organizatorów idea zbliżenia do siebie kultur i religii poprzez prezentacje muzyki różnych wyznań, poczynając od koncertów muzyki chóralnej aż do dużych form kantatowo-oratoryjnych.

inf. KAI

 

Zobacz także