XVI Niedziela per annum / V Niedziela po PIęćdziesiątnicy

Kolekty minionej niedzieli w Mszałach Pawła VI i Piusa V oraz ich pochodzenie

Mszał Pawła VI, XVI Niedziela per annum

 

Kolekta: "Propitiare, Domine, famulis tuis, et clementer gratiae tuae super eos dona multiplica, ut, spe, fide et caritate ferventes, semper in mandatis tuis vigili custodia perseverent. Per Dominum".

 

Oficjalny polski przekład: "Wszechmogący Boże, okaż miłosierdzie swoim wiernym i pomnażaj w nich dary swojej łaski, aby pełni wiary, nadziei i miłości zawsze wiernie zachowywali Twoje przykazania. Przez naszego Pana".

 

Pochodzenie modlitwy: Nie ma jej ani w dawnych rzymskich sakramentarzach ani w Mszale Piusa V. Dokładnie przejrzałem konkordancje tych ksiąg i wykluczam, by mogła to być przeróbka jakiejś innej modlitwy. Są więc dwie możliwości: albo została ona zaczerpnięta z jakichś źródeł pozarzymskich (np. ambrozjańskich) albo jest to kompozycja współczesna, dokonana w trakcie reformy liturgii. Niestety, nie jestem dobrze zaopatrzony w literaturę nt. źródeł modlitw Mszału Pawła VI. Przy najbliższej bytności w odpowiednio wyposażonej bibliotece spróbuję trochę za tym poszperać.

 

Mszał Piusa V, V Niedziela po Pięćdziesiątnicy

 

Kolekta: "Deus, qui diligentibus te bona invisibilia praeparasti, infunde cordibus nostris tui amoris affectum; ut te in omnibus et super omnia diligentes, promissiones tuas, quae omne desiderium superant, consequamus. Per Dominum".

 

Przekład z Mszału łac.-pol. z 1968 r.: "Boże, Ty dla miłujących Cię przygotowałeś niewidzialne dobra; wlej przeto w nasze serca gorącą miłość ku Tobie, abyśmy miłując Ciebie we wszystkim i ponad wszystko, otrzymali obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa".

 

Pochodzenie modlitwy: Kolekta znajduje się w dwóch rzymskich sakramentarzach: w Sakramentarzu Gelazjańskim (628/715 r.) oraz w Sakramentarzu Gregoriańskim typu II (przed 683 r.). W pierwszej z tych ksiąg jest to kolekta pierwszego z szestanstu formularzy mszalnych przeznaczonych na niedziele po Oktawie Pięćdziesiątnicy, w drugiej zaś jest to kolekta I tygodnia po święcie Apostołów Piotra i Pawła. W rzymsko-frankońskich sakramentarzach należących do grupy tzw. Frankońskich Sakramentarzy Gelazjańskich (nie zachowany archetyp tej grupy powstał w opactwie Flavigny ok. 760/770 r.) jest to kolekta VII Niedzieli po Pięćdziesiątnicy, a w Suplemecie św. Benedykta z Aniane (+ 821) do papieskiego Sakramentarza Gregoriańskiego – kolekta VI Niedzieli po Pięćdziesiątnicy. Krótko potem kolekta przyjęła aktualną pozycję, czyli V Niedzielę, poświadcza to w XI w. rzymsko-benedyktyński Sakramentarz z Subiaco.

 

W Mszale Pawła VI: Modlitwa "Deus, qui diligentibus te" jest w Mszale Pawła VI kolektą XX Niedzieli per annum. Jej brzmienie jest identyczne jak w Mszale Piusa V, zaś oficjalny polski przekład brzmi: "Boże, Ty dla miłujących Ciebie przygotowałeś niewidzialne dobra; wlej w nasze serca gorącą miłość ku Tobie, abyśmy miłując Ciebie we wszystkim i ponad wszystko, otrzymali obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia. Przez naszego Pana".


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....