XXIX Niedziela per annum / XVIII Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Notatki nt. pochodzenia kolekt obecnej niedzieli w Mszałach Pawła VI i Piusa V

Mszał Pawła VI, XXIX Niedziela per annum

 

Tekst: „Omnipotens sempiterne Deus, fac nos tibi semper et devotam gerere voluntatem, et maiestati tuae sincero corde servire. Per Dominum”.

 

Oficjalny polski przekład: „Wszechmogący wieczny Boże, spraw, aby nasza wola była zawsze Tobie oddana i abyśmy szczerym sercem służyli Twojemu majestatowi. Przez naszego Pana”.

(przekład tylko nieznacznie różniący się od tego z Mszału łac.-pol. z 1968 r.)

 

Historia modlitwy. Modlitwa jest po raz pierwszy poświadczona w Sakramentarzu Gelazjańskim (ok. 628/715 r.) i to aż w trzech miejscach: (1) kolekta V niedzieli post clausum Paschae (czyli, wg obecnej terminologii, VI niedzieli Wielkanocnej); (2)  „oracja druga” (czyli zapewne alternatywna kolekta) IX formularza na niedziele po Pięćdziesiątnicy; (3) Modlitwa po Komunii w większym zbiorze modlitw pokomunijnych podanych po Kanonie. Równolegle podaje ją Sakramentarz Gregoriański typu II (ok. 650/683 r.) jako kolektę niedzieli po Wniebowstąpieniu. Dalej modlitwa trafia do Frankońskich Sakramentarzy Gelazjańskich, np.  Sakramentarz z Gellone (ok. 790/800 r.) umieszcza ją aż w czterech miejscach:  (1) kolekta V niedzieli po Epifanii; (2) „oracja druga” IV niedzieli po Oktawie Wielkanocy (= VI Niedziela Wielkanocna); (3) kolekta niedzieli po Wniebowstąpieniu; (4) „oracja druga” XIV niedzieli po Pięćdziesiątnicy. Suplement św. Benedykta z Aniane do papieskiego Sakramentarza Gregoriańskiego (ok. 810/815 r.) podaje tę modlitwę tylko w funkcji kolekty po Wniebowstąpieniu i tak już pozostanie aż do Mszału z 1962 r.

 

Mszał Piusa V, XVIII Niedziela po Pięćdziesiątnicy

 

Tekst: „Dirigat corda nostra, quaesumus, Domine, tuae miserationis operatio : quia tibi sine te placere non possumus. Per Dominum”.

 

Polski przekład wg Mszału łac.-pol. z 1968 r.: „Prosimy Cię, Panie, kieruj miłosiernie naszymi sercami, bez Ciebie bowiem nie możemy się Tobie podobać. Przez Pana naszego”.

 

Historia modlitwy. Modlitwa figuruje po raz pierwszy w Sakramentarzu Gelazjańskim, jako kolekta XIV formularza na niedziele po Pięćdziesiątnicy, skąd przejmują ją Frankońskie Sakramentarze Gelazjańskie, np. Sakramentarz z Gellone, umieszczając ją jako kolektę XXI niedzieli po Pięćdziesiątnicy, skąd z kolei przejmuje ją Suplement św. Benedykta z Aniane,  jako kolektę XIX niedzieli. W XI w. Sakramentarz z Subiaco ma cały ten formularz w XX niedzielę, ale Ordinarium Innocentego III (ok. 1213/1216) ma go w XVIII niedzielę po Pięćdziesiątnicy i tak już pozostanie.

 

Mszał Pawła VI. W Mszale posoborowym jest to kolekta soboty IV tygodnia Wielkiego Postu. Redakcja modlitwy bez zmian.

Polski przekład: „Miłosierny Boże, kieruj naszymi sercami, bo bez Twojej pomocy nie możemy się Tobie podobać. Przez naszego Pana”.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....