XXV Niedziela per annum / XIV Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Notatki nt. pochodzenia kolekt wczorajszej niedzieli w Mszałach Pawła VI i Piusa V.

Mszał Pawła VI, XXV Niedziela per annum

 

Tekst: „Deus, qui sacrae legis omnia constituta in tua et proximi dilectione posuisti, da nobis, ut, tua praecepta servantes, ad vitam mereamur pervenire perpetuam. Per Dominum”.

 

Oficjalny polski przekład: „Boże, Ty zawarłeś wszystkie nakazy świętego Prawa w przykazaniu miłości Ciebie i bliźniego, spraw, abyśmy zachowując Twoje przykazania, zasłużyli na życie wieczne. Przez naszego Pana”.

 

Historia modlitwy. To jest nowa modlitwa, natomiast przy jej ułożeniu posłużono się jedną z modlitw z Sakramentarza Leoniańskiego (alias Sakramentarza z Werony), datowanego na ok. 560/570 r. – oracja w grupie formularzy lipcowych, identyfikowanych przez Antoine Chavasse’a jako dzieło papieża Wigiliusza, zastosowana w niedzielę 30 sierpnia lub 6 września 537 r., nie przejęta przez żaden późniejszy sakramentarz czy Mszał.

( Tekst: „Deus, qui sacra legis omnia constituta in tua et proximi dilectione posuisti: da nobis horum propitius efficientiam mandatorum: quia inpossibile sibi nullus excusat, quod tanta brevitatae concluditur, tanta aequitate percipitur”.)

 

Mszał Piusa V, XIV Niedziela po Pięćdziesiątnicy

 

Tekst: „Custodi, Domine, quaesumus, Ecclesiam tuam propitiatione perpetua: et quia sine te labitur humana mortalitas; tuis semper auxiliis et abstrahatur a noxiis, et ad salutaria dirigatur. Per Dominum”.

 

Polski przekład wg Mszału łac.-pol. z 1968 r.: „Otaczaj Kościół swój, Panie, nieustanną opieką, a ponieważ bez Ciebie śmiertelny człowiek upada, niech Twoja łaska powstrzymuje go od zła i kieruje ku zbawieniu. Przez Pana naszego”.

 

Historia modlitwy. Modlitwa figuruje po raz pierwszy w Sakramentarzu Gelazjańskim (ok. 628/715 r.) jako kolekta X formularza na niedziele po Pięćdziesiątnicy, dalej przejmują ją Frankońskie Sakramentarze Gelazjańskie, np. Sakramentarz z Gellone (ok. 800 r.; kolekta XV Niedzieli po Pięćdziesiątnicy) i Suplement św. Benedykta z Aniane do papieskiego Sakramentarza Gregoriańskiego (ok. 810/815 r.; kolekta XV Niedzieli po Pięćdziesiątnicy). Krótko potem cały ten formularz przechodzi do XIV Niedzieli (tak ma już rzymsko-benedyktyński Sakramentarz z Subiaco z XI w.) i tak pozostanie aż do Mszału z 1962 r.

 

Mszał Pawła VI. W Mszale posoborowym jest to kolekta wtorku II tygodnia Wielkiego Postu. Redakcja modlitwy bez zmian. Polski przekład prawie bez zmian: „Wszechmogący Boże, otaczaj swój Kościół nieustanną opieką…itd.”

 


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....