XXVIII Niedziela per annum / XVII Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Notatki nt. pochodzenia kolekt jutrzejszej niedzieli w Mszałach Pawła VI i Piusa V

Mszał Pawła VI, XXVIII Niedziela per annum

 

Zob. wpis z poprzedniej niedzieli, modlitwa z Mszału Piusa V.

 

Mszał Piusa V, XVII Niedziela po Pięćdziesiątnicy

 

Tekst: „Da, quaesumus, Domine, populo tuo diabolica vitare contagia : et te solum Deum pura mente sectari. Per Dominum”.

 

Polski przekład wg Mszału łac.-pol. z 1968 r.: „Spraw, prosimy Cię, Panie, aby Twój lud unikał wpływów szatana i czystym sercem dążył do Ciebie, jedynego Boga. Przez Pana naszego”.

 

Historia modlitwy. Modlitwa figuruje po raz pierwszy w Sakramentarzu Gelazjańskim (ok. 628/715 r.) jako kolekta XIII formularza na niedziele po Pięćdziesiątnicy. Potem przejmują ją  Frankońskie Sakramentarze Gelazjańskie, np. Sakramentarz z Gellone (ok. 790/800 r.), umieszczając ją jako kolektę XX niedzieli po Pięćdziesiątnicy, skąd przejmuje ją Suplement św. Benedykta z Aniane do papieskiego Sakramentarza Gregoriańskiego (ok. 810/815 r.) umieszczając ją jako kolektę XVIII niedzieli. W XI w. Sakramentarz z Subiaco ma cały ten formularz w XIX niedzielę, ale potem Ordinarium Innocentego III (ok. 1213/1216) i franciszkański Missale regulae (ok. 1243/1257) mają go w XVII niedzielę po Pięćdziesiątnicy i tak już pozostanie.

 

Modlitwa występuje w różnych wariantach redakcyjnych, są to jednak nieistotne szczegóły. Ostateczna redakcja w editio princeps Mszału trydenckiego z 1570 r.

 

Mszał Pawła VI. W Mszale z 1970 i 1975 r. tej modlitwy nie ma (dlatego też nie ma jej w Mszale polskim z 1986 r.), ale w trzecim łacińskim wydaniu z 2002 r. modlitwa figuruje jako alternatywna kolekta trzeciego formularza „w jakiejkolwiek potrzebie”, w grupie formularzy „Msze i modlitwy w różnych potrzebach”. Redakcja modlitwy bez zmian.

 

Mój komentarz Pocieszające, że modlitwa powróciła, ale jej usytuowanie w Mszale z 2002 r. w praktyce dalej utrzymuje ją w niebycie, bo do tej (końcowej) części Mszału nikt, lub prawie nikt, nie zagląda. A jeśli już ktoś nawet weźmie formularz „w jakiejkolwiek potrzebie”, to czy akurat sięgnie do trzeciego z nich i jeszcze wybierze alternatywną kolektę? Taka degradacja w stosunku do Mszału trydenckiego to poważny błąd. Czyżby prośba zawarta w kolekcie (zachowanie od wpływów szatana) była mało aktualna lub błaha? Na szczęście dzięki temu mini-studium odkryłem tę modlitwę i będę ją co jakiś czas stosował.

Konkluzja: No i tym to sposobem przybywa jeszcze jeden powód, żeby wysoko sobie cenić Mszał Piusa V i Mszę „trydencką”.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....