XXX Niedziela per annum / XIX Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Notatki nt. pochodzenia kolekt obecnej niedzieli w Mszałach Pawła VI i Piusa V

Mszał Pawła VI, XXX Niedziela per annum

 

Zob. wpis z 10 września b.r. nt. modlitwy XIII niedzieli po Pięćdziesiątnicy z Mszału Piusa V

 

 

Mszał Piusa V, XIX Niedziela po Pięćdziesiątnicy

 

Tekst: „Omnipotens et misericors Deus, universa nobis adversantia propitiatus exclude: ut mente et corpore pariter expediti, quae tua sunt, liberis mentibus exsequamur. Per Dominum”.

 

Polski przekład wg Mszału łac.-pol. z 1968 r.: „Wszechmogący i miłosierny Boże, oddal od nas łaskawie wszelkie przeciwności, abyśmy wolni od niebezpieczeństw duszy i ciała, mogli swobodnie pełnić Twoją służbę. Przez Pana naszego”.

 

Historia modlitwy. Modlitwa figuruje po raz pierwszy w papieskim Sakramentarzu Gregoriańskim  (ok. 625/638 r.) w zbiorze „modlitw codziennych”, nie przypisanych do żadnego konkretnego formularza oraz w Sakramentarzu Gelazjańskim (ok. 628/715 r.) jako kolekta XV formularza na niedziele po Pięćdziesiątnicy. Równolegle Sakramentarz Gregoriański typu II (ok. 650/683 r.) umieszcza ją jako kolektę V niedzieli po świętym Michale Archaniele, czyli po 29 września (w tym roku byłby to 30 października). Korzystające z GelasianumGregorianum II Frankońskie Sakramentarze Gelazjańskie, np. Sakramentarz z Gellone (ok. 790/800), umieszczają ją jako kolektę XXII niedzieli po Pięćdziesiątnicy, skąd z kolei przejmuje ją Suplement św. Benedykta z Aniane do papieskiego Sakramentarza Gregoriańskiego (ok. 810/815 r.), jako kolektę XX niedzieli. Ordinarium Innocentego III (ok. 1213/1216) i franciszkański Missale regulae (ok. 1243/1257 r.) mają go w XIX niedzielę po Pięćdziesiątnicy i tak już pozostanie.

 

Mszał Pawła VI. W Mszale posoborowym jest to kolekta XXXII niedzieli per annum. Redakcja modlitwy i przekład polski bez zmian.

 


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....