XXXII Niedziela per annum / XXI Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Notatki nt. pochodzenia kolekt obecnej niedzieli w Mszałach Pawła VI i Piusa V

Mszał Pawła VI, XXXII Niedziela per annum

 

Zob. wpis z 23 października b.r. nt. modlitwy z XIX niedzieli po Pięćdziesiątnicy z Mszału Piusa V.

 

Mszał Piusa V, XXI Niedziela po Pięćdziesiątnicy

 

Tekst: „Familiam tuam, quaesumus, Domine, continua pietate custodi, ut a cunctis adversitatibus, te protegente, sit libera; et in bonis actibus tuo nomine sit dewota. Per Dominum”.

 

Polski przekład wg Mszału łac.-pol. z 1968 r.: „Prosimy Cię Panie, strzeż nieustannie Twojej rodziny z ojcowską dobrocią, aby pod Twoją opieką była wolna od wszelkich przeciwności i przez dobre czyny służyła chwale Twego imienia. Przez Pana naszego”.

 

Historia modlitwy. Modlitwa pojawia się po raz pierwszy dopiero we Frankońskich Sakramentarzach Gelazjańskich, jako „oracja druga” (czyli zapewne alternatywna kolekta) 24 niedzieli po Pięćdziesiątnicy (np. Sakramentarz z Gellone, ok. 790/800 r.) lub 25 niedzieli (np. Sakramentarz z Autun, ok. 800 r. i Sakramentarz z Angouleme, po 800 r.). Od nich przejmuje ją Suplement św. Benedykta z Aniane do papieskiego Sakramentarza Gregoriańskiego (ok. 810/815 r.) i umieszcza ją jako kolektę 22 niedzieli. Ordinarium Innocentego III (ok. 1213/1216 r.) i franciszkański Missale regulae (ok. 1243/1257 r.) mają go w 21 niedzielę po Pięćdziesiątnicy i tak już pozostanie na stałe.

 

Mszał Pawła VI. W pierwszych dwóch wydaniach Mszału posoborowego (1970 i 1975 r.) modlitwy nie ma, natomiast w trzecim wydaniu z 2002 r. modlitwa występuje w zbiorze Modlitw nad ludem, do stosowania ad libitum. Redakcja modlitwy bez zmian. Zatem kolejny przypadek przywracania modlitwy uprzednio usuniętej, aczkolwiek na mało eksponowanym miejscu. 


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....