XXXIV tydzień per annum / ostatnia Niedziela po Pięćdziesiątnicy

 

Notatki nt. pochodzenia kolekty ostatniego tygodnia roku liturgicznego. Kolekta niedzieli Chrystusa Króla w obu Mszałach została już omówiona 3 tygodnie temu.

Rzadki przypadek, gdy jest to ta sama kolekta w obu Mszałach

 

Tekst: „Excita, quaesumus, Domine, tuorum fidelium voluntates, ut, divini operis fructum propensius exsequentes, pietatis tuae remedia maiora percipiant. Per Dominum”.

 

Oficjalny polski przekład: „Boże, nasz Ojcze, pobudź wolę swoich wiernych, aby gorliwiej korzystając z owoców odkupienia, zasłużyli na obfitsze łaski Twojej dobroci. Przez naszego Pana”.

 

Przekład z łac.-pol. Mszału z 1968 r.: „Prosimy Cię, Panie, pobudź wolę swoich wiernych, aby gorliwiej korzystając z owoców służby Bożej, zasłużyli na obfitsze łaski Twojej dobroci. Przez Pana naszego”.

 

Historia modlitwy. Modlitwa pojawia się najpierw w papieskim Sakramentarzem Gregoriańskim (ok. 625/638 r.) w ogólnym zbiorze modlitw pod koniec księgi, nie przypisanych do żadnego formularza. Sakramentarz Gregoriański typu II (ok. 650/683 r.), adaptujący sakramentarz papieski do szerszego użytku, stosuje ją jako kolektę VIII niedzieli po święcie Michała Archanioła (czyli dziś). Frankońskie Sakramentarze Gelazjańskie, Suplement św. Benedykta z Aniane do papieskiego Sakramentarza Gregoriańskiego (ok. 810/815 r.) i źródła późniejsze zgodnie umieszczają cały ten formularz w ostatnią niedzielę po Pięćdziesiątnicy, która jest różnie numerowana w poszczególnych księgach, zależnie od tego ile niedziel po Pięćdziesiątnicy uwzględnia dana księga. W każdym razie w Suplemencie, a potem w Ordinarium Innocentego III (ok. 1213/1216 r.) i później jest to 24 niedziela po Pięćdziesiątnicy. Mszał Pawła VI w ostatnią niedzielę roku liturgicznego ma uroczystość Chrystusa Króla, a kolektę „Excita, quaesumus” wyznacza na dni powszednie po tej niedzieli. Jeszcze jedno spostrzeżenie: od Gregorianum II do Mszału z 1962 r. cały formularz mszalny był stały. Mszał Pawła VI zachowuje tę samą kolektę, pozostałe oracje są inne.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....